Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Drmoul

Mapa

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

Územní plán Drmoul

Územní plán Drmoul vydaný Zastupitelstvem obce Drmoul dne 21.09.2020 (usn. č. 287/2020/15/b) formou opatření obecné povahy č.1/UP/DR/2020 s nabytím účinnosti dne 8.10.2020.

A1a. Textová část

ÚP_Drmoul_text_komplet.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,72 MB
Staženo: 671×
Vloženo: 3. 8. 2021

B1. Výkres základního členění území

1_Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 597,16 kB
Staženo: 402×
Vloženo: 3. 8. 2021

B2a. Hlavní výkres

2_Hlavni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,23 MB
Staženo: 722×
Vloženo: 3. 8. 2021

B3. Výkres VPS a VPO

3_Vykres_VPS_VPO.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 612,43 kB
Staženo: 274×
Vloženo: 3. 8. 2021

B2b. Výkres koncepce uspořádání krajiny

4_Vykres_koncepce_usporadani_krajiny.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,2 MB
Staženo: 217×
Vloženo: 3. 8. 2021

B2c. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury

5_Hlavni_vykres_koncepce verejne_infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 946,04 kB
Staženo: 252×
Vloženo: 3. 8. 2021

C1. Koordinační výkres

1_Koordinacni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 4,62 MB
Staženo: 311×
Vloženo: 3. 8. 2021

C2. Širší vztahy

2_širší vztahy.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 3,85 MB
Staženo: 198×
Vloženo: 3. 8. 2021

C3. Výkres předpokládaných záborů ZPF

3_Vykres_predpokladanych_zaboru_ZPF.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,37 MB
Staženo: 219×
Vloženo: 3. 8. 2021

D1_Krajina - ÚSES - příloha

A1_Krajina - ÚSES.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1002,81 kB
Staženo: 238×
Vloženo: 3. 8. 2021

D2. Vodní hospodářství - zásobování vodou - příloha

C1_Vodni_hospodarstvi_zasobovani_vodou.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,51 MB
Staženo: 231×
Vloženo: 3. 8. 2021

D3_Vodní hospodářství - odkanalizování - příloha

C2_Vodni_hospodarstvi_odkanalizovani.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,5 MB
Staženo: 231×
Vloženo: 3. 8. 2021

D4. Zásobování energiemi - elektrorozvody a spoje - příloha

D1_Zasobovani_energiemi_elektrorozvody, spoje.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,86 MB
Staženo: 226×
Vloženo: 3. 8. 2021

D5. Zásobování energiemi - plyn, teplo - příloha

D2_Zasobovani_energiemi_plyn,teplo.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1007,17 kB
Staženo: 211×
Vloženo: 3. 8. 2021

A1b. Oznámení o vydání ÚP Drmoul

VV_220920_uzemni_plan_drmoul.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 405,12 kB
Staženo: 235×
Vloženo: 3. 8. 2021

Územní studie - Lokalita za OÚ a HS p.p.č. 16/1 a 16/2 k.ú. Drmoul

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE ARCHITEKTONICKÁ SITUACE

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE ARCHITEKTONICKÁ SITUACE .pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 544,98 kB
Staženo: 258×
Vloženo: 14. 7. 2021

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE ARCHITEKTONICKÁ SITUACE_RD

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE ARCHITEKTONICKÁ SITUACE_RD .pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 489,35 kB
Staženo: 250×
Vloženo: 14. 7. 2021

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE SITUACE 1_500

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE SITUACE 1_500 .pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 408,53 kB
Staženo: 222×
Vloženo: 14. 7. 2021

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY .pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 295,88 kB
Staženo: 196×
Vloženo: 14. 7. 2021

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE SITUACE VÝCHOZÍ STAV

DRMOUL ÚZEMNÍ STUDIE SITUACE VÝCHOZÍ STAV .pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 256,91 kB
Staženo: 223×
Vloženo: 14. 7. 2021
Zobrazeno 1-20 ze 31

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​