Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Obnova tůní a malých vodních nádrží v intravilánu města ML

Projekt spolufinancovaný s podporou příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň.

Název projektu

Obnova tůní a malých vodních nádrží v intravilánu města ML

Předmět projektu

Obnova soustavy čtyř tůní v ulici Pod Panoramou a přírodní vodní nádrže (soustava dvou tůní) u Úšovického kostela.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00254061 

Celkové výdaje na projekt

502.135,29 Kč

Výše přiznané dotace

292.554,90 Kč

Zhotovitel

TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS s.r.o., Mariánské Lázně, IČO: 25213261

CETIN a.s., Praha, IČO: 04084063

DREDGER s.r.o., Šemnice. IČO: 26353571

Miroslava Slepičková, Velká Hleďsebe, IČO: 46824286

Realizace projektu

05/2021-06/2022

KV Kraj

www.kr-karlovarsky.cz

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​