Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Komunitní sad

Projekt spolufinancovaný z Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích, Podporované aktivity 5.4.A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.

Název projektu

Komunitní sad

Předmět projektu

Výsadba 46 ks ovocných dřevin ve sponu 8x8 m na místě původního starého ovocného sadu. Část původních dřevin převážně jabloní a slivoní byla zachována ošetřena a v návaznosti na tuto výsadbu bylo realizováno doplnění dřevin o další jabloně, hrušně, třešně, slivoně a ořešáky. Realizace byla plánovaná jako komunitní akce, avšak s ohledem na korona krizi byla ke spolupráci s výsadbou přizvána odborná zahradnická firma.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Celkové výdaje na projekt

345 748, 72 Kč

Výše přiznané dotace

207 914,- Kč

Zhotovitel

Fa. Slepičková, Kostelní 110, Velká Hleďsebe

Realizace projektu

11/2020

Ministerstvo životního prostředíSF ŽP

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​