Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Rekonstrukce školních dílen na Základní škole Úšovice v Mariánských Lázních

EU MMR

Tento projekt je spolufinancovaný Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Název projektu

Rekonstrukce školních dílen na Základní škole Úšovice v Mariánských Lázních

Hlavní cíle projektu

a) Zlepšení kvality formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím

    zvýšení reálné budoucí uplatnitelnosti žáků na trhu práce.

b) Realizací projektu je rekonstruován areál školních dílen, ve kterém je vybudována:

  • učebna pěstitelských prací,
  • žákovská kovodílna,
  • žákovská dřevodílna.

c) Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a bezbariérovost budovy školních

    dílen.

Registrační/evidenční číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003731

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Celkové způsobilé výdaje na projekt

14 498 984,- Kč

Výše přiznané dotace

13 049 085,60 Kč

Zhotovitel

  • HELLMICH spol. s r.o., Hlavní 282/144, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 25218948
  • Cintl, s.r.o., Malá Hleďsebe 31, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 29096715
  • AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697

Realizace projektu

09/2018 - 09/2019

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​