Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Oprava chodníků v ulici Žižkova a Libušina v Mariánských Lázních

Projekt spolufinancovaný s podporou příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnov a stavebních úprav místních komunikací.

Název projektu

Oprava chodníků v ulici Žižkova a Libušina v Mariánských Lázních

Předmět projektu

V ulici Žižkova byl z povrchu odstraněn původní litý asfalt byly odebrány degradované podkladní vrstvy a byla zhutněna pláň pod novou podkladní vrstvou. Na nově připravenou podkladní vrstvu byl položen živičný povrch. Opravy se dočkaly i obruby a zároveň došlo k terénním úpravám v šíři 1 m směrem do zeleně včetně uhrabání a osetí.

 

V ulici Libušina byl původní litý asfalt nahrazen povrchem ze zámkové dlažby tak, aby navazoval na již provedené vstupní chodníky ze zámkové dlažby do přilehlých objektů. Dále byl položen nový živičný povrch. Realizační postup a podkladní vrstvy jsou obdobné, jako při pracích v ulici Žižkova.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Celkové výdaje na projekt

713.553,92 Kč bez DPH

Výše přiznané dotace

228.774,- Kč

Zhotovitel

stavby VILDT s.r.o., Drmoul 352, 353 01 Mariánské Lázně

Realizace projektu

08/2019

Karlovarský krajŽivý kraj

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz 

           

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​