Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Modernizace informačního systému Města Mariánské Lázně

EU MPR

Tento projekt je spolufinancovaný Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Název projektu

Modernizace informačního systému Města Mariánské Lázně

Cíl projektu

Cílem realizace projektu je modernizace informačního systému Městského úřadu Mariánské Lázně. Jeho realizací byly agendy vykonávané městským úřadem podpořeny moderními prvky ICT a tím došlo ke zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb.

Registrační/evidenční číslo projektu

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005456

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Celkové způsobilé výdaje na projekt

6 342 519,- Kč

Výše přiznané dotace

5 708 267,10 Kč

Zhotovitel

  • AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 04308697
  • S&T PilsCom s.r.o., Slovanská alej 2128/30, 326 00 Plzeň, IČ: 25219103 

Ukončení realizace projektu

14. 12. 2018

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​