Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

ŠKODA Stromky Mariánské Lázně

Projekt financovaný s podporou finančního daru z grantového programu ŠKODA Stromky vyhlášeného společností ŠKODA AUTO a.s. Záměrem grantového programu je vysadit za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden nový strom, a proto společnost v rámci programu daruje peněžní prostředky na nákup sazenic stromů.

Název projektu

ŠKODA Stromky Mariánské Lázně

Předmět projektu

Jedná se o výsadbu celkově 15 ks sazenic stromů v hodnotě cca 81 000 Kč s DPH, na jejichž pořízení obdrželo město finanční dar z grantového programu.

Cíl projektu

Cílem projektu je doplnění liniových výsadeb - stromořadí na území města Mariánské Lázně. Projekt řeší stávající stromořadí ve dvou lokalitách, které vykazovala známky rozpadu prostorové struktury v důsledku úhynu některých jedinců (stromořadí podél bytové zástavby sídliště Vora), či v případě stromořadí podél komunikace ke Krakonoši v důsledku dožívání stávajících dřevin.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové výdaje na projekt

118.524,18 Kč s DPH

Zhotovitel

Zahradní a parková spol. s r.o.

Výše daru

67.000,- Kč

Realizace projektu

Realizace akce se uskutečnila ve dnech 27. - 28. 11. 2017

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​