Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Revitalizace okolí Labutího jezírka v Sadech V. Skalníka - II. etapa

Projekt spolufinancovaný za podpory příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Název projektu

Revitalizace okolí Labutího jezírka v Sadech V. Skalníka - II. etapa

Předmět realizace

Předmětem realizace projektu byly vegetační a technické úpravy břehů, přístupových ploch a odpočívadla s cílem výrazového navrácení k původní podobě z doby založení parku.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové výdaje na projekt

689.579,- Kč

Zhotovitel

Zahradní a parková spol. s r.o., IČ: 25205978

Ke Kostelu 4/5, 353 01 Mariánské Lázně

Výše příspěvku/dotace

200.000,- Kč

Plánované ukončení realizace projektu

Realizace akce byla ukončena začátkem května 2017.


www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz

Živý kraj

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​