Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Budování a údržba lyžařských běžeckých tras

Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji pro zimní sezónu  2016 - 2017

Projekt spolufinancovaný za podpory příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje v rámci programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji".

Název projektu

Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras - Mariánské Lázně

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj, oprava a údržba lyžařských běžeckých tras Mariánských Lázní v délce cca 58 km stop, včetně značení i zajištění jejich provozu za účelem spoluvytváření systému lyžařských tras v Karlovarském kraji.  Cílovou skupinou pro využití lyžařských běžeckých tras jsou občané, návštěvníci a turisté provozující běžecké lyžování.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové způsobilé výdaje na projekt

cca 255.000,-- Kč

Zhotovitel

Ski Nordic Mariánské Lázně, IČ: 22884998

Výše příspěvku/dotace

50 % způsobilých výdajů, tj. 127.000,-- Kč

Plánované ukončení realizace projektu

30. 04. 2017
 
www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz

Živý kraj

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​