Obsah

Krizové situace

BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

BEZPEČNOSTNÍ RADA  ORP

Funkce

funkce v ORGANIZACI

Ing. Martin Kalina

předseda BR

starosta ML

PhDr. Vladimír Bervida

tajemník BR

referent krizového řízení MÚML

Ing. Miroslav Jašíček

člen BR

tajemník MÚML

Zdeněk Král

člen BR

1.místostarosta ML

plk. Ing. Jan Doubrava

člen BR

ředitel ÚO Cheb, HZS KK

Ing. Petra Harmáčková

člen BR

ZZS KK

plk. Mgr. Miroslav Gonos

člen BR

vedoucí ÚO Cheb, PČR KK

Václav Řezka

člen BR

technik Nemocnice ML

 

Kam dále

Vodní dílo Mariánské LázněVodní dílo Mariánské Lázně

Ohrožení

Nebezpečí zvláštní povodně při protržení hráze

Charakteristika

 • ohrožení na zdraví a životech vlastní průlomovou vlnou,
 • v důsledku přerušení dodávky vody,
 • při dopravě v důsledku poškození  objektů a těles dopravních cest, silnic a železnic, možným výskytem infekčních chorob,
 • vznikajícími požáry v důsledku porušení energovodů a produktovodů,
 • druhotně možným výskytem infekčních chorob .

Škody

 • ztráty na zdraví a životech osob,
 • na silničních komunikacích a objektech komunikací v záplavové oblasti,
 • na železnici a objektech železnice v záplavové oblasti,
 • na plynových rozvodech,
 • na energetických objektech a energetických sítích,
 • na obytných budovách,
 • na průmyslových objektech v záplavové oblasti,
 • na lesních a polních porostech,
 • na hospodářském zvířectvu,
 • na životním prostředí

 

Máte-li čas (II. stupeň povodňové aktivity na vodním díle, které Vás ohrožuje):

 • zajistěte si trvalý poslech hromadných informačních prostředků,
 • o vzniku a ohrožení průlomovou vlnou budete informováni sirénami, hromadnými informačními prostředky nebo orgány samosprávy a státní správy
 • informujte se o důsledcích zatopení, času příchodu průlomové vlny, předpokládané doby zatopení, určené komunikace k evakuaci a místech evakuace obyvatel,
 • informujte sousedy, připravte rodinu a domácí zvířata k okamžité evakuaci,
 • připravte si evakuační zavazadlo,
 • důsledně dbejte pokynů orgánů obce, záchranářů a za žádných okolností nezůstávejte v bytě při vyhlášení evakuace.

 

Nařízená úplná územní evakuace (protržení hráze přehrady, která Vás ohrožuje):

 • varujte sousedy a v případě potřeby jim pomozte při evakuaci,
 • uvolněte zvířata nacházející se na území ohroženého zvláštní povodní,
 • odpojte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody
 • co nejdříve se přesuňte do evakuačního prostoru nebo prostoru soustředění.