Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Od 01.12.2018 nová vázaná živnost pro činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí

Typ: Informace z radnice
Od 01.12.2018 nová vázaná živnost pro činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí 1Živnostenský úřad informuje…

Dnem 01.12.2018 nabývá účinnosti zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Zákon novelizuje i živnostenský zákon, kdy do přílohy č. 2 živnostenského zákona „ŽIVNOSTI VÁZANÉ“ byla zařazená nová živnost „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“.

K získání živnostenského oprávnění je požadována odborná způsobilost, tj. doložení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Přechodná ustanovení tohoto zákona upravují přechod samostatných likvidátorů pojistných událostí, kteří tuto činnost provozovali před nabytím účinnosti zákona na základě oprávnění podle zák. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných události, do režimu živnostenského zákona. Stanoví se doba 3 měsíce, po kterou mohou samostatní likvidátoři pojistných událostí vykonávat činnost na základě svého dosavadního oprávnění.

Pokud samostatný likvidátor pojistných událostí hodlá pokračovat v této činnosti i po uplynutí doby 3 měsíců, musí nejpozději do 1. března 2019 ohlásit u živnostenského úřadu  živnost vázanou a doložit doklad o odborné způsobilosti (maturitní vysvědčení). Ohlášení živnosti nepodléhá správnímu poplatku, pokud podnikatel prokáže, že uvedenou činnost vykonával před nabytím účinnosti zákona č. 171/2018 Sb. na základě oprávnění České národní banky (osvědčení o zápisu do registru).

Ing. Jiří Šrámek
Vedoucí živnostenského úřadu


Vytvořeno: 8. 2. 2019
Poslední aktualizace: 8. 2. 2019 09:48
Vložil: Petr Placek DiS.