Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021

Typ: Informace z radnice
Informace k provozu škol od 12. dubna 2021 1imořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (ZDE) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:
V mateřských školách
▪️dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
▪️dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
V základních školách
▪️dětem v přípravné třídě
▪️žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
▪️žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
▪️dětem v přípravném stupni základní školy speciální,
▪️žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
▪️na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
❗Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (ZDE)
▪️Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
▪️K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány - viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy
▪️Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky
▪️Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních dostupnému na přiloženém odkazu
 
Výňatek z manuálu...
➡️Pokud se dítě, žák nebo student z této vybrané skupiny odmítne sám otestovat, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není předpoklad toho, že dítě, žák nebo student není nemocen COVID-19. Tito žáci (děti/studenti) budou ze vzdělávání omluveni s tím, že se doporučuje školám, aby žáky (děti/studenty) v rámci svých možností vzdělávaly. Zde je tedy situace obdobná tomu, když dítě, žák nebo student z důvodu jakéhokoliv onemocnění zůstane doma. Pokud dítě, žák nebo student testování odmítne, bude se jedna de facto o omluvenou absenci.
( = jestliže rodič nesouhlasí s testováním, žák nemůže jít do školy na výuku. Jeho absence je, jako když je nemocný, omluvená. Má možnost distanční výuky)

Vytvořeno: 8. 4. 2021
Poslední aktualizace: 8. 4. 2021 11:28
Vložil: Petr Placek DiS.