Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Útvar kancelář tajemníka

 

Zkratka odboru: ÚKT

 

Podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný zaměstnanec úřadu.

Podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti obce, přičemž zavazovat obec může, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města.

Plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva a rady.

Adresa

Ruská 74
353 01, Mariánské Lázně
Návštěvní

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​