Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Odbor správy majetku města

 

Zkratka odboru: OSM

 

  • Pronájmy bytů, nebytových prostor a pozemků
  • Výpůjčky městského majetku
  • Prodeje městského majetku
  • Zřizování věcných břemen
  • Ostatní úkony při nakládání s movitým a nemovitým majetkem města

Adresa

Ruská 74
353 01, Mariánské Lázně
Návštěvní

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​