Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Žáci vybírali, co by na škole a ve městě změnili

Žáci vybírali, co by na škole a ve městě změnili 1

Žáci základních škol v Mariánských Lázních mohli v rámci Školních fór Zdravých měst navrhovat, co by rádi změnili.

Rychlejší wi-fi, zrcadla na toaletách, nové skříňky a lavice, rolety ve třídách, nové automaty na jídlo a pití nebo možnost jít o velké přestávce ven, … Žáci základních škol v Mariánských Lázních mohli v rámci Školních fór Zdravých měst navrhovat, co by rádi změnili. A to je pouze stručný výčet. Nyní budou následovat celoškolní ankety.

„Už několik let mají obyvatelé města možnost zapojit se do Fóra Zdravých měst, v rámci kterého mohou navrhovat zlepšení a změny ve městě. Školní fórum je obdoba tohoto projektu pro žáky,“ vysvětlil Samuel Zabolotný, místostarosta Mariánských Lázní. Akce se konala předposlední březnový týden na Základní škole Jih, Základní škole Úšovice a Základní škole Vítězství. „Na každé škole se sešla skupina asi 25 žáků. Školáci se následně rozdělili do menších týmů, ve kterých měli za úkol hodnotit, co se jim ve škole líbí. Následně připravovali náměty, co zlepšit nejen ve škole, ale také ve městě. Z mého pohledu to bylo velice podnětné a určitě se budeme návrhy žáků zabývat,“ doplnil. Ve městě školáci navrhli například zlepšení zázemí divadla,  zvýšení počtu odpadkových košů ve městě, vybudování skateparku nebo venkovního koupaliště. Některé změny však v kompetenci města nejsou. Jde např. o rozšíření nabídky středních škol a rozšíření nabídky sortimentu obchodů.

„Cílem projektu je podnítit co nejvíce žáků, aby přemýšleli i o rozvoji a možnostech zlepšení města a probudit v nich zájem o okolí, o vyhledávání informací a naučit žáky přijímané informace kriticky hodnotit,“ vysvětlil Pavel Knára, koordinátor Zdravého města. „Můžeme tímto způsobem žákům ukázat, že mají možnost vývoj ve městě aktivně ovlivňovat,“ podotkl a dodal, že Školní fórum by se mělo opakovat každý rok a žáci by vždy měli dostat zpětnou vazbu, co se za rok s jejich podněty stalo a zda a jak byly řešeny. 

„Školní fórum bylo velkým přínosem především pro žáky, kteří se na společném setkání učili ve skupině koordinovat své nápady a rozvíjeli si své komunikativní dovednosti, ale i pro vedení školy a města, protože návrhy přinesly nový pohled žáků na stav ve škole i ve městě,“ potvrdila Jaroslava Baumgartnerová, ředitelka Základní školy Jih. Ta také popsala, jak akce vypadala: „V tříhodinovém bloku, který se skládal ze dvou částí ŠKOLA A MĚSTO se zástupci 5. – 9. tříd pod vedením Petra Hermanna zamýšleli nad tím, se povedlo, co by se dalo zlepšit. Své návrhy se zdůvodněním prezentovali ostatním účastníkům.“ Ke školním návrhům se pak vyjádřila jako ředitelka školy, k těm městským místostarosta Samuel Zabolotný.  „V odpočinkové části vyučující Vladimír Kafka a Hana Hejlková připravili pro žáky kvíz, který prověřil zábavnou formou znalosti žáků o městě. Vítěznému týmu předal ceny místostarosta Samuel Zabolotný. Součástí fóra bylo hlasování o návrzích venkovní učebny, která by rozšířila prostory školy a umožnila žákům vzdělávací aktivity mimo budovy školy,“ podotkla ředitelka. „Poděkování patří kolegům Vladimíru Kafkovi, Haně Hejlkové, Zdeňce Gallové, Janě Rygolové za přípravu a organizaci fóra,  Petru Hermannovi za vedení fóra, panu místostarostovi Samuelovi Zabolotnému a Miloslavu Pelcovi za účast a spolupráci a Pavlu Knárovi, koordinátorovi Zdravého města,“ řekla Jaroslava Baumgartnerová. 

 

Podle facilitátora Petra Hermanna se všechna tři Školní fóra povedla. „Všechny školy na mě udělaly výborný dojem. Děti pracovaly s chutí  a jejich nápady měly opravdu smysl. Velmi si cením pěkné atmosféry, která na všech Školních fórech panovala,“ uzavřel. 

Vedení města využilo možnosti participace mladých občanů také k výběru venkovních učeben, které by v následujících letech měly vzniknout v objektech ZŠ Úšovice i ZŠ Jih. Školákům byly představeny tři různé návrhy. Na obou školách si vybrali jeden typ, na ZŠ Jih získal návrh dokonce 100 % hlasů. „Podle vybraného typu následně toho dojde i k nastavení veřejné zakázky,“ sdělil  místostarosta Zabolotný. „Vedení města by rádo i v budoucnu využívalo platformu Národní sítě Zdravých měst - a to jak Školní fórum, tak fórum Zdravého města - pro získávání nápadů a podnětů od občanů pro utváření udržitelnějšího rozvoje města,“ dodal. 

Datum vložení: 27. 3. 2024 10:43
Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2024 10:49
Autor: Václava Simeonová

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​