Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Lidé mohou navrhovat projekty do participativního rozpočtu

Lidé mohou navrhovat projekty do participativního rozpočtu 1

V Mariánských Lázních mají lidé několik možností, jak se aktivně zapojit do zlepšování kvality života ve městě. Jednou z nich je participativní rozpočet. A také letos je na něj vyčleněno 200 tisíc korun.

Lidé mohou navrhovat a vybírat projekty, na které půjdou finance z participativního rozpočtu už popáté. „V rámci minulých roz- počtů došlo například k výměně hodin na Chebské křižovatce, které byly navíc osazeny teploměrem, kompletně bylo dokončeno discgolfové hřiště, na Prelátě byly instalovány nové prvky a nyní se finišuje s realizací vítězného návrhu z minulého rozpočtu – projektu `Knižní pramen`,“ uvedl příklady z minulých ročníků Pavel Knára, koordinátor Zdravého města, který participativní rozpočet organizuje. Právě do mezinárodních pro- gramů Zdravé město jsou Mariánské Lázně dlouhodobě zapojené. „Tyto programy jsou založeny na principech udržitelného rozvoje a jeho prosazování v úzké spolupráci klíčových aktérů a široké veřejnosti,“ připomněl Pavel Knára a vysvětlil, že jednou z nových forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také tzv. participativní rozpočet. „Participativní rozpočtování je proces demokratické diskuse a rozhodování a dále typ participativní demokracie, ve kterém se jednotlivci rozhodují, komu přidělit část obecního nebo veřejného rozpočtu. Participativní rozpočtování umožňuje občanům diskutovat o jednotlivých složkách veřejných výdajů a některé z nich upřednostňovat, a dává jim možnost rozhodovat o tom, jak jsou peníze vynakládány. Úspěšný a smysluplný bude ale pouze tehdy, pokud se zapojí dostatečný počet obyvatel - jak do podávání návrhů, tak do samotného hlasování,“ podotkl koordinátor. 

Hlasovat bude možné pomocí aplikace, přičemž každý hlasující má k dispozici dva hlasy kladné a jeden záporný. Kladné hlasy je možné přidělit i jen jednomu návrhu. Po hlasování se sečtou a odečtou se všechny hlasy pro jednotlivé návrhy. Na základě získaných hlasů bude sestaven výsledkový 

žebříček pro všechny návrhy zařazené do hlasování. „Město v tomto projektu plní funkci organizátora, asistuje občanům při přípravě návrhů, funguje jako odborný konzultant, organizuje hlasování a realizuje vítězné návrhy,“ dodal Pavel Knára. 

 

Infoblok: 

Máte nápad, jak zlepšit naše město či místní část? Chybí vám něco specifického pro vaše okolí nebo přímo pro vaši ulici? Chtěli byste nové dětské hřiště, zasadit zeleň, nebo opravit sochu či kapličku? Vzpomínáte na lavičku za domem, kde jste se před lety potkávali se sousedy? Máte potíže s přístupem na veřejná místa s kočárkem? Pokud tedy víte o místech, která by si zasloužila oživit, upravit, pojďte zkusit navrhnout změnu k lepšímu a aktivně se zapojit do rozhodování o části financí z rozpočtu města. Návrhy lze podávat do konce dubna. 

 

Paro2024

Datum vložení: 4. 4. 2024 10:21
Datum poslední aktualizace: 4. 4. 2024 10:24
Autor: Václava Simeonová

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​