Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Hlasujte, co se má ve městě zlepšit

Hlasujte, co se má ve městě zlepšit

Už jen do konce ledna můžete hlasovat o tom, co se má ve městě změnit. V rámci takzvaného Fóra Zdravého města vzešly od občanů nápady, jak zlepšit život v Mariánských Lázních. A vy teď můžete ovlivnit, na který z těchto projektů půjdou finance z městského rozpočtu. Hlasování zabere jen pár vteřin.

Hlasujte zde!

www.munipolis.cz/app/anketa/forum-zdraveho-mesta-marianske-lazne

 

„V rámci minulého Fóra Zdravého města určili občané 8 priorit – tedy 8 problémů, které by město mělo vyřešit. Až na jeden byly všechny zcela nebo alespoň z části splněné. To je důkaz, že má smysl, aby se občané do rozhodování o chodu města aktivně zapojili,“ uvedl místostarosta Samuel Zabolotný. 

Zatím poslední Fórum Zdravého města se uskutečnilo na konci loňského listopadu v nově opraveném domě Chopin a mohli se jej zúčastnit všichni obyvatelé Mariánských Lázní. Těch nakonec dorazilo několik desítek. 

„V prvním kole občané podávali návrhy u šesti tématických stolů. Každý mohl předložit libovolný počet návrhů u každého stolu, vyjma Stolu mladých. Celkem se sešlo 70 návrhů, tedy výrazně více než v minulém roce,“ popsal průběh akce Pavel Knára, koordinátor komunitního plánování. 

„V dalším kole přítomní vybírali dva nejlepší návrhy od každého stolu - opět s výjimkou stolu mladých, kde si studenti a žáci dle pravidel Fóra Zdravého Města hodnotili své nápady sami. Do finálního hlasování tedy postoupilo 12 návrhů.“ Z těch pak občané vybrali TOP 10 priorit. 

Aby bylo fórum co nejobjektivnější, hlasuje se o výsledku také v takzvané Ověřovací anketě. V ní se mají lidé možnost rozhodnout o všech předchozích dvanácti návrzích z finálního hlasování. Průnikem této ankety a hlasování v Domě Chopin vznikne 8 až 10 témat, která budou předložena radním města.

Hlasuje se o těchto návrzích:

 • Radar na Palackého ul.
 • Bezpečný přejezd obchvatu pro cyklisty
 • Arnika – letní kulturní scéna
 • Nová radnice – přístupná, bezbariérová
 • Nízkoprahové zařízení pro bezdomovce – zázemí přes den
 • Zdarma MHD nad 70 let (65)
 • Rekonstrukce internátu
 • Modernizace Dětského domova
 • Volnočasové veřejné sportovní plochy na sídlištích
 • Osvětlení na chodníku od Kauflandu k Zimnímu stadionu + kontrola bezdomovců
 • Nefunkční písková/mlatová cesta podél Úšov. potoka – Ferd. pramen – Eko Akvarium a dále
 • Změna systému odpadového hospodářství (chytrá zařízení)
Datum vložení: 25. 1. 2024 11:25
Datum poslední aktualizace: 25. 1. 2024 11:33
Autor: Václava Simeonová

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​