Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

DSO Mariánskolázeňsko získal ocenění za podporu integrace

DSO Mariánskolázeňsko získal ocenění za podporu integrace  1

Tisková zpráva k obdrženému ocenění za podporu integrace
(18. 3. 2024)

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko získal ocenění od Ministerstva vnitra ČR a úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky za podporu integrace na municipální úrovni. Toto ocenění nám bylo doručeno minulý týden a moc za něj děkujeme.

V předešlých dvou letech náš svazek reagoval na potřeby ukrajinských uprchlíků, kteří do našeho regionu přicházeli a využili jsme nabízených podpor ze strany státu. Podařilo se nám zrealizovat tyto tři projekty

  1. MV ČR - Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023 (více informací o projektu na našem webu:

https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/mv-cr-projekty-obci-na-podporu-integrace-drzitelu-docasne-ochrany-na-lokalni-urovni-v-roce-2022-2023-a-2024/

  1. MV ČR - Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022 (v roce 2022 do projektu zapojena i nezisková organizace Kotec, o. p. s.)
  2. MŠMT ČR - Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 (více informací o projektu na našem webu: https://www.marianskolazensko.org/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/msmt/msmt-adaptacni-skupiny-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022/

zaměřené na přizpůsobení a začleňování jak dospělých, tak dětí z Ukrajiny.  

Díky projektům jsme mohli zajišťovat orientaci v rámci začleňování, realizovali jsme jazykový kurz se zaměřením pro pedagogy a asistentky pedagoga a zdravotnické pracovníky. Dále jsme například zorganizovali pro ukrajinské děti a žáky 2 turnusy příměstských táborů se zaměřením na prohloubení znalostí českého jazyka a poznávání regionu Mariánskolázeňska. Aktivita příměstského tábora navazovala na svazkový projekt Společně do školy (akce pro předškoláky, díky které byly předvybrány děti pro příměstský tábor se zaměřením na přípravu do školy).

Dále jsme například nabízeli psychologickou pomoc prostřednictvím zkušených ukrajinských psycholožek, které v začátku řešení ukrajinské krize v regionu byly často využívány. Ukrajinské psycholožky mají certifikát v problematice tématu Dítě a válka. Poskytly celkem přes 100 intervencí, některým osobám i opakovaně. Za důležité považujeme i pomoc při notifikaci dokladů.

I v letošním roce máme požádáno o dotaci na podporu integrace držitelů ochrany na lokální úrovni u MV ČR pro rok 2024 a věříme, že se nám podporu podaří získat a pokračovat v nastavených aktivitách i jejich úrovni.

Z pohledu svazku, který v regionu řeší předškolní a školní vzdělávání na úrovní celého ORP Mariánské Lázně (svazek v současné době realizuje již čtvrtý cyklus tzv. MAPů – Vzdělávání na Mariánskolázeňskui, první MAP začal svazek realizovat již v roce 2016), považujeme přípravu ukrajinských dětí na vzdělávání ve školách na území svazku za velmi důležité a snažíme se díky uvedeným aktivitám pomoci našim školám a jejich pedagogům.

Daniela Morávková

vedoucí manažerka

Datum vložení: 26. 3. 2024 14:10
Datum poslední aktualizace: 26. 3. 2024 14:12
Autor: Petr Placek DiS.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​