Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Dobrovolníci nasbírali přes dvě tuny odpadu

Dobrovolníci nasbírali přes dvě tuny odpadu  1

V rámci sedmého ročníku akce 'Ukliďme společně Mariánky' se našim dobrovolníkům podařilo shromáždit neskutečných 1,79 tuny objemného odpadu, 280 kg pneumatik a 16 kg nebezpečného odpadu.

Je to nádherný výsledek vzhledem k tomu, že se jednalo z velké části o drobný komunální odpad. Odráží to ale i smutnou realitu, protože toho lidé odhodili do přírody a veřejného prostoru daleko více než v minulém roce.

Vedení města klade důraz na uklizené město a dobrovolnické akce jako byla tato bude ještě více podporovat. „Sešlo se 40 dobrovolníků a s rodiči přišlo i mnoho dětí. Pomoc mladých je skvělý příslib do budoucna. Rodiče učí děti pořádku na veřejných místech už od útlého věku a takových rodin si musíme vážit,“ uvedl Jan Budka, radní pro životní prostředí. „Dobrovolníci naplnili přes 75 velkých pytlů a shromáždili ještě mnoho dalšího odpadu, který se do pytlů nevešel! Pneumatiky, sklo, stará okna, atd. Musíme více pracovat s lidmi, kteří znečišťují naše životní prostředí. Budeme muset přitvrdit, jinak si to nepořádníci neuvědomí,“ upozornil.

Akce se v Mariánských Lázních uskutečnila posedmé. „Město se do této úklidové akce zapojuje již od roku 2016 s výjimkou let 2020 a 2021, kdy nám tuto akci překazil covid,“ potvrdila Silvie Křížová z Odboru životního prostředí Městského úřadu Mariánské Lázně, který akci organizoval. „Duchem dobrovolnictví je především nadšení pro dobrou věc a všudypřítomná pozitivní energie! Je to skvělý příklad a inspirace pro své okolí, což je zejména v dnešní době velmi podstatné. Je potěšující vidět, že se najdou dobrovolníci, kteří vyrazí a pomohou uklidit město i jeho okolí od odpadků, kterých se v přírodě objevuje bohužel čím dál tím více,“ sdělila. 

I tento rok akci podpořily Lázeňské lesy, spol. s.r.o. a všechen posbíraný odpad svezli na jedno skládkoviště, odtud ho následující pracovní den odvezli zaměstnanci Technického a dopravního servisu. TDS s.r.o. se podílel i na propagaci akce, a to vylepením plakátů na plakátovací plochy ve městě.

Na konci čekala na účastníky odměna v podobě tradičního opékání buřtů na Prelátě. Všem zúčastněným, mezi kterými byly i děti z místního dětského domova společně se svými vychovateli, ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další dobrovolnické akce.

„Závěrem bychom ještě rádi za Město Mariánské Lázně poděkovali panu Michalu Foxovi a jeho skupině dobrovolníků, kteří naše město, a hlavně jeho okolí uklízejí pravidelně, vždy každou první sobotu v měsíci. Patří jim za to obrovské díky a obdiv,“ dodala Silvie Křížová. 

Datum vložení: 17. 4. 2024 15:31
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2024 15:40
Autor: Václava Simeonová

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​