Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

14. jednání zastupitelstva města - pozvánka

14. jednání zastupitelstva města - pozvánka 1

23. dubna 2024 od 15:00

14. zasedání zastupitelstva města Mariánské Lázně se uskuteční v úterý 23. dubna 2024 od 15:00 hodin v zasedací místnosti hotelu Krakonoš

Online přenos

Jednání můžete sledovat online i na svých mobilních zařízeních

Podklady jednání

Program jednání:

 1. Volba ověřovatelů
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti Rady města
 5. Zpráva Finančního výboru
 6. Žádost o změnu termínu konání akce Marienbad Film Festival 2024
 7. Vzdání se předkupního práva - Větrovcovi
 8. ÚZSVM - Smlouva o bezúplatném převodu parcel v k. ú. Úšovice na ul. Tepelská
 9. Zveřejnění záměru prodeje parcel v k. ú. ML na ul. Chebská (býv. Bytov)
 10. Revokace bodu 2) a 4) v usn. č. ZM/262/24 z 27.02.2024 - zahrady "Zámecká"
 11. Městské divadlo Mariánské Lázně, příspěvková organizace – převod majetku
 12. Zapojení přijaté dotace z rozp. Karl. kraje na pořízení rentgenového zářiče
 13. Zapojení přijaté dotace z rozpočtu Karl. kraje na pořízení ultrazvukového systému Versana Balance
 14. Zapojení přijaté dotace na projekt "Nákup tří nízkoemisních vozidel pro pečovatelskou službu města M. Lázně"
 15. Informace o čerpání provozní a investiční rezervy rozpočtu
 16. Vybudování nového parkoviště u Nemocnice Mar. Lázně
 17. Rozpočtové opatření - revitalizace rybníka Velký Knížecí
 18. Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní koeficient daně z nemovitých věcí
 19. Informace k Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2024 a rozdělení kvóty.
 20. Poskytnutí individuální dotace Lesnímu klubu Farma u Kosího potoka, z.s.
 21. Žádost o návratnou finanční výpomoc na předfinancování projektu „Stále aktivní“ (reg. č. BYCZ-SPF00209) pro organizaci Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Mariánské Lázně
 22. Dopravní hřiště - oprava povrchu
 23. Schválení Plánu dopravní obslužnosti města Mariánské Lázně 2021-2026 v jeho aktualizaci pro roky 2024-2026
 24. Čerpání finančních prostředků z Fondu obnovy památných míst a vyhlídek
 25. ZŠ Jih - výstavba nové družiny
 26. Oprava fasády objektu Terezián, Ruská 74.
 27. Realizace křišťálového stromu vzpomínek EIWA a podzemní kolumbárium.
 28. Poskytnutí grantu společnosti ILaB, v.v.i. za účelem zpracování studie balneologické a terapeutické krajiny.
 29. Mimořádná půjčka - Royal Golf Club Mariánské Lázně z.s.
 30. Diskuze, různé
Datum vložení: 15. 4. 2024 16:21
Datum poslední aktualizace: 15. 4. 2024 16:23
Autor: Petr Placek DiS.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​