Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

13.jednání zastupitelstva města - pozvánka

13.jednání zastupitelstva města - pozvánka 1

27. února 2024 od 15:00

13. zasedání zastupitelstva města Mariánské Lázně se uskuteční v úterý 27. února 2024 od 15:00 hodin v zasedací místnosti hotelu Krakonoš

Online přenos

Jednání můžete sledovat online i na svých mobilních zařízeních

Podklady jednání

Program jednání:

 1. Volba ověřovatelů
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti Rady města
 5. Zpráva Kontrolního výboru
 6. Zpráva Finančního výboru
 7. Zapojení finančních prostředků Fondu z pobytu na položky rozpočtu města 2024
 8. Individuální dotace z rozpočtu města Mariánské Lázně zapsanému spolku Smíšený pěvecký sbor Fontána Mariánské Lázně na "Koncertní zájezd sboru do partnerského města Malvern v Anglii - Czech and Slovak Weekend"
 9. Individuální dotace z rozpočtu města Mariánské Lázně zapsanému spolku Česká geografická společnost na EGEA kongres v Mariánských Lázních
 10. Prodej podílu na st. p. č. 1139 v k. ú.  Mariánské Lázně pod bytovým domem čp. 635 ul. Nákladní, Mariánské Lázně
 11. Prodej podílu na st. p. č. 1031 v k. ú.  Úšovice pod bytovým domem čp. 533 a 534 ul. Kubelíkova
 12. Podání žádosti o bezúplatný převod parcely v k. ú. Závišín- SPÚ
 13. Podání žádosti o bezúplatný převod parcel - České dráhy a. s.
 14. Podání žádosti o bezúplatný převod parcely v k. ú. Úšovice na ČR - Správa železnic (u OC BILLA)
 15. Podání žádosti o bezúplatný převod parcel v k. ú. Úšovice na ul. Plzeňská - České dráhy a. s.
 16. Prodej parcel v k. ú. Úšovice zahrady v lokalitě "Zámecká"
 17. Revokace bodu 4) usn.č. ZM/204/23 ze dne 21. 11. 2023 zahrada "Zámecká"
 18. Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol v Mar. Lázních
 19. Fond kultury města Mariánské Lázně pro rok 2024 – 1. kolo
 20. Schválení dotací z Fondu sportu - činnost
 21. Schválení dotací z Fondu sportu
 22. Rozpočtové opatření - "Domov pro seniory - rekonstrukce nákl. evakuačního výtahu" a "Domov pro seniory - požární úseky bez požár. rizika u evakuačního výtahu"
 23. Rozpočtové opatření - "Přemístění okružní křižovatky v centru M. Lázní"
 24. Rozpočtové opatření - učebna jazyků ZŠ Úšovice, pasport budovy ZŠ Vítězství, Slovan - opravy, radnice města ML - Ruská 155
 25. Informativní zpráva o odepsaných pohledávkách v roce 2023
 26. Diskuze, různé
Datum vložení: 19. 2. 2024 15:02
Datum poslední aktualizace: 19. 2. 2024 15:04
Autor: Petr Placek DiS.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​