Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

CÍRKEV PRAVOSLAVNÁ

Kostel sv. Vladimíra

Adresa

Ruská 347/9
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 625 010
Web: www.kostelml.cz

Historie

V letech 1900 - 1902 nahradil pravoslavnou modlitebnu, fungující od r. 1878 v budově radnice. Po opakované finanční sbírce, iniciované zdejšími lékaři a pravoslavným knězem Nikolajem N. Pisarevským mezi srbskou a ruskou lázeňskou klientelou, vypracoval plány stavby petrohradský architekt prof. Nikolaj V. Sultanov (1850 - 1908). Stavbu realizoval známý františkolázeňský stavitel Gustav Wiedermann, autor pravoslavných kostelů ve Františkových Lázních (1889) a Karlových Varech (1893 - 1898). Půdorys vychází z řeckého kříže, jehož kvadratický střed převyšuje postranní apsidy. Interiéru dominuje bohatý majolikový ikonostas, vyrobený původně v Kuzněcovu u Tveru pro Světovou výstavu v Paříži r. 1900. Za 1. svět. války byla zrekvírována zvonkohra, za 2. svět. války sloužil kostel jako sklad, Obnoven byl ve 2. pol. 20. století.

Bohoslužba

Den Hodina
NE 10.00
Místní farář: Mgr. Prot. Josef Hauzar

Kostel otevřen

denně
květen - říjen 9.30-12.00, 13.00-17.00
listopad - duben 9.30-11.30, 14.00-16.00

Vstupné

20,- Kč nebo 1 eur