Obsah

Mariánské Lázně na veletrzích

MITT MOSKVA 23. - 26. 3. 2016

MITT Moskva

23. – 26.3 2016 se v Centrálním výstavním komplexu Expocentr uskutečnil již 23. Mezinárodní veletrh cestovního ruchu „Mitt 2016“. Tento veletrh patří mezi prvních pět nejpopulárnějších výstav cestovního ruchu. Této události se již tradičně zúčastnilo i město Mariánské Lázně prostřednictvím KIS Mariánské Lázně s.r.o.

Výstava umožňuje účastníkům dostat se do povědomí potenciálních klientů. Vystavovatelé pravidelně prezentují nové, ale i proslule známé destinace, nové služby, nové ceny a tak tomu bylo i v letošním roce. Avšak vzhledem k tomu, že zájem o evropské destinace cestovního ruchu na ruském trhu klesá, jeví se účast na tomto veletrhu v letošním roce jako ne zcela úspěšná. O stánek Mariánských Lázní projevili zájem pouze bývalí návštěvníci našeho města, kteří už jen z nostalgie požadovali bezplatné upomínkové předměty ve formě propisek, popř. mapy města. Další velmi skromnou skupinu zájemců reprezentovali prodejci reklamy v ruských médiích. Celkově zájem ruských turistů o Českou republiku klesl meziročně o 10% a v případě Mariánských Lázní dokonce o 40%.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a výši finančních nákladů na tento veletrh účast v dalších letech nedoporučuji. Akce se mimo to účastní další dva subjekty z Mariánských Lázní a tudíž se zcela logicky nabízí prospektový servis, který též bezplatně nabízí Karlovarský kraj. Finanční prostředky alokované na tento veletrh doporučuji využít na jiné aktivity v cestovním ruchu, např. mediální reklama v zahraničí či překlady stávajících materiálů do dalších evropských jazyků.

Veronika Průková
pracovnice infocentra