Obsah

Mariánské Lázně na veletrzích

Holiday World Praha 2015

Na pražském výstavišti v Holešovicích byl 19.2.2015 zahájen již 24. ročník Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který je již tradiční akcí svého druhu a nejvýznamnější přehlídkou cestovních kanceláří, domácích českých regionů, národních turistických centrál cestovního ruchu a dalších služeb turistického průmyslu ve střední Evropě. Tento prestižní veletrh cestovního ruchu se každoročně stává místem, kde je soustředěna aktuální a kompletní nabídka nadcházející hlavní turistické sezóny. Veletrh má své místo ve struktuře veletržních akcí v České republice. Má také velmi dobrý image v odborných kruzích a v návštěvnické laické veřejnosti. Dále představuje unikátní koncentrovanou nabídku na českém trhu pro domácí i zahraniční cestovní ruch.

Ve stejném termínu se uskutečnil 9. ročník gastronomického veletrhu „Top Gastro & Hotel“ a také se konal 21. ročník souhrnné prezentace turistické nabídky regionů České republiky „Region World“. Cílem spojení jednotlivých veletrhů je poukázat na vzájemné souvislosti mezi světy cestování, stravování a představit je v co nejširší paletě odborníkům a laikům.

Veletrh je již tradičně členěn na část pro veřejnost odbornou a veřejnost laickou. První dva dny byly věnovány odborné veřejnost a oba víkendové dny patřily veřejnosti laické, pro kterou organizátoři připravili přehlídku cestovatelských filmů, autogramiády a výstavu cestovatelských fotografií „World Film“.

Návštěvníci veletrhu, kteří navštívili stánek města Mariánské Lázně, měli zájem převážně o ubytovací katalog a mapy (dle zaměření klienta – sport/vycházky…). Někteří měli zájem o konkrétní nabídku lázeňských pobytů, jejich požadavek vyřídila zástupkyně společnosti Léčebné lázně ML. Co se týče segmentu návštěvníků, jednalo se spíše o seniory a v menší míře o rodiny s dětmi.

Statistiky veletrhu

Počet vystavovatelů HW:     658
Výstavní plocha (m2):   18 800
Počet zastoupených zemí:   46
Počet zahraničních touristboardů: 22       
Odborná veřejnost:  7 465
Zástupci médií:  634                            
Celkový počet účastníků:   31 550

Kamila Mazancová
Odbor IDCR