Obsah

Mariánské Lázně na veletrzích

OTDYCH Moskva 2014

16. – 19. září 2014 se ve veletržním areálu Crocus Expo na okraji Moskvy uskutečnil již 20. ročník Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu OTDYCH VOLNÝ ČAS. Tento veletrh je považován za druhou největší událost v oblasti cestovního ruchu v Ruské federaci.  Stánek Mariánských Lázní personálně zajišťovala Veronika Průková, pracovnice KIS Mariánské Lázně s.r.o.

Veletrhu se zúčastnili vedoucí touroperátoři a národní turistické centrály z celého světa. Podle oficiálních statistik se jednalo o 1000 vystavovatelů z 67 zemí a 23 ruských regionů. Veletrh během 4 návštěvních dnů navštívilo 68 000 osob. Zatímco v počtu vystavovatelů zaznamenal veletrh silný propad, v počtu návštěvníků naopak předčil loňské výsledky. Přestože veletrh má poměrně velkou prestiž v zahraničí, Českou republiku společně s Mariánskými Lázněmi prezentovali pouze další tři vystavovatelé.

O stánek Mariánských Lázní projevila zájem především ruská, ale i jiná zahraniční média, která nabízela spolupráci v rámci propagace našeho města v jejich produktech. K další kategorii návštěvníků patřila skupina moskevských obyvatel středního věku, která projevila zájem o týdenní wellness pobyty v našem lázeňském městě spojené s organizovanými výlety do blízkého okolí, ale i s výlety do metropolí Evropy.  Této skupině byl nejvíce sympatický propagační materiál v podobě DVD a dále jednoduchý informační leták v ruskojazyčné verzi se základními údaji o městě. Poslední skupinu tvořili lidé, kteří již absolvovali léčebný pobyt v Mariánských Lázních a s nadšením přivítali možnost si bezplatně odebrat jakékoliv upomínkové předměty našeho města ve formě propisek, odznaků, tužek aj.

Je nutné si uvědomit, že se jedná o typ veletrhu, kdy jde především o navázání obchodních a marketingových vztahů v rámci cestovního ruchu. Zájem koncových návštěvníků vzhledem k jejich počtu byl minimální a to i přes výborné umístění stánku Czechtourismu. Pokud se Mariánské Lázně chtějí účastnit podobných veletrhů, musí na to být připravené. V rámci uvedeného veletrhu proběhlo více než 150 business eventů, avšak nezúčastnili jsme se žádného. Totéž platí i o ostatních veletrzích, kterých se město účastní na vlastní pěst. Náklady na veletrhy jsou poměrně vysoké a město by do budoucna mělo lépe zvážit, zda je celkový efekt účasti na podobných veletrzích ve stávající podobě přínosný. V roce 2014 se město účastnilo dokonce dvou veletrhů v Moskvě, avšak vzhledem k současné mezinárodně-politické situaci je zpětná vazba nulová. Nabízí se možnost prezentovat se společně s Karlovarským krajem, který se účastní i veletrhů, kde se snaží získat i jinou než ruskou klientelu. Prezentace pod hlavičkou Karlovarského kraje skýtá i jiné výhody. Město by si však nejprve mělo ve spolupráci s hoteliéry definovat, jaké klienty vlastně v Mariánských Lázních chceme a zda jsme na ně připraveni.

OtdychOtdych

Za KIS Mariánské Lázně s.r.o.: Veronika Průková a Barbora Tintěrová