Obsah

Mariánské Lázně na veletrzích

MITT Moskva 2014

19. - 22.03.2014 se uskutečnil v Moskvě 21. ročník přední a největší ruské výstavy cestovního ruchu nesoucí název Mitt – Moscow International Travel & Exhibition. Této velice populární akce v oblasti cestovního ruchu se již popáté zúčastnilo město Mariánské Lázně, zastoupené Veronikou Průkovou, pracovnicí KIS s.r.o.

V centrálním výstavním komplexu Expocentr, prestižním veletržním místě v centru hlavního města Ruska v letošním roce prezentovalo své destinace více než 1800 vystavovatelů. V roce 2013 událost zaznamenala návštěvnost 37 000 návštěvníků, z nichž 74% byli obchodní profesionálové. V roce 2012 však návštěvnost činila 82 933 osob. I přes tyto jasná čísla média uvádí, že poptávka po cestovních službách v Rusku roste. Dle nespecifikovaných statistik, v roce 2013 vycestovalo 50 mil. Rusů, z čehož pouze 1,6 % navštívilo Českou republiku.

Vzhledem k nešťastnému umístění stánku Mariánských Lázní byl zaznamenán oproti předchozím ročníkům tohoto veletrhu rapidní propad týkající se zájmu o naší destinaci.

Do zákoutí pavilonu poblíž služebního východu, v němž se stánek Mariánských Lázní nacházel, zřídka zavítal potencionální klient našeho města. Přesto se i mezi tímto nízkým počtem návštěvníků stánku objevili především zastupitelé ruského cestovního ruchu, kteří se tradičně informovali na novinky, které naše destinace nabízí. A to především v otázce lázeňství, ale i v otázce turismu jako takovém. Další skupinu návštěvníků tvořili manželské páry středního věku s malými dětmi do 15 let, které především zajímalo léčení pro děti s onemocněním ledvin a s potížemi dýchacích cest. V prvních dvou dnech konání veletrhu navštívili stánek Mariánských Lázní pouze odborníci a profesionálové cestovního ruchu, pro které byl tento čas speciálně určen. Ve zbylých dvou dnech byl výstavní komplex zpřístupněn široké veřejnosti. K návštěvníkům ze skupiny široké veřejnosti patřili jako již každoročně moskevští senioři, kteří dychtili po bezplatných upomínkových předmětech s logem našeho města. S kladným ohlasem se jako tradičně setkal informační DVD, katalog ubytování, mapy města a mapy okolí.

V průběhu konání tohoto veletrhu stánek navštívil zplnomocněný velvyslanec České republiky v Ruské federaci pan Vladimír Remek ( jediný československý kosmonaut ), který svoji funkci vykonává teprve od ledna 2014. On sám velice kladně hodnotil snahu všech českých vystavovatelů se prosadit na tak obrovském veletrhu, jaký Mitt je. S nostalgií zavzpomínal na dobu, kdy v Mariánských Lázních po svém výletu do kosmu pobýval na ozdravném pobytu.

Závěrem je nutno zhodnotit celkový přínos účasti města Mariánské Lázně na tomto veletrhu. Jak již bylo několikrát zmíněno, tento veletrh je významnou událostí v cestovním ruchu celosvětově. Zviditelnění se na tomto veletrhu představuje jistou prestiž a v dnešní době především poukázání na ekonomickou stabilitu destinace. Pronájem výstavního místa je však velice nákladný. Z tohoto důvodu již řada jiných vystavovatelů řeší v rámci úsporného opatření tuto záležitost tím, že sdílí jeden stánek dva vystavovatelé. Z předběžných zkušeností se potvrdilo, že v rámci kvalitní propagace města přímo na výstavišti proběhla úzká spolupráce se zástupci společnosti Danubius Hotels Group. Tato společnost nabízí produkt, který logicky úzce souvisí s nabízenými službami našeho lázeňského města. Dalším partnerem, s kterým by město mohlo třeba v budoucnu sdílet výstavní stánek je Karlovarský kraj jako celek. Je tedy třeba rozhodnout, zda-li je každoroční účast na tomto veletrhu nezbytně nutná popř. není-li výhodné využít jakýchkoliv úsporných opatření a tím tak propagovat naše lázeňské město i na jiných neméně prestižních veletrzích cestovního ruchu. Nabídka veletrhů cestovního je vždy s předstihem dostupná na webových stránkách Czechtourismu.

Veronika Průková
zaměstnanec městského IC