Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Mariánské Lázně na veletrzích

Erfurt 2014

Erfurt 2014

Ve dnech 30.10. – 2.11. 2014 se konal v Erfurtu, hlavním městě Durynska, významný regionální německý veletrh, zaměřený zejména na cestování, letní i zimní turistiku, kempování a lázeňství. Mariánské Lázně se účastnili pod záštitou agentury CzechTourism na stánku České republiky. Stánek přitahoval návštěvníky zejména nabídkou teplých oplatek a plzeňského piva. Dalším lákadlem byla cimbálová kapela ze Strážnice. Celkem bylo na stánku České republiky 10 vystavovatelů včetně agentury CzechTourism.

Na letošním veletrhu prezentovalo své destinace 270 vystavovatelů ze 106 zemí a 10 spolkových republik Německa. Nabízeli nejnovější trendy v individuálním, organizovaném i mobilním cestování. Veletrh během čtyř dnů navštívilo více než 30 000 návštěvníků, pro které byly připraveny desítky vystoupení, přednášek, soutěží a promítání dokumentů. Řada vystavovatelů také nabízela své regionální potraviny a nápoje.

Veletrh byl zaměřen zejména na destinace v Německu a Rakousku. Klienti, kteří navštívili náš stánek, měli zájem o konkrétní nabídku lázeňských pobytů, což jim umožnila účast dalších tří subjektů z Mariánských Lázní. Zájem o všeobecné materiály o Mariánských Lázních lze oproti předchozím ročníkům hodnotit jako průměrný. Polovina dovezených materiálů zůstala na veletrhu, nicméně byla domluvena spolupráce se zástupci CzechTourismu, kteří jej odvezli na navazující veletrh cestovního ruchu v Lipsku. Převážná většina návštěvníků našeho stánku již v Mariánských Lázních byla a materiály nepotřebovala, naopak žádala informace o jiných destinacích v Karlovarském kraji. Co se týče segmentu návštěvníků, jednalo se spíše o seniory a v menší míře o rodiny s dětmi. Největší zájem byl o ubytovací katalog, trhací mapu města a soubor map. Nejraději si návštěvníci odnášeli DVD. Tradičně největší zájem vzbudily dárkové předměty.

Pozitivně lze hodnotit zejména navázání kontaktů s ostatními subjekty činnými v cestovním ruchu a to nejen v rámci České republiky, ale také na úrovni samotných Mariánských Lázní. Právě při těchto příležitostech se ukazuje, že město může v rámci své propagace spolupracovat se všemi subjekty, kteří v cestovním ruchu v našem městě podnikají.

ErfurtErfurt

Za KIS Mariánské Lázně s.r.o.: Barbora Tintěrová

Volný čas

Zajímavé odkazy

Participativní rozpočet

Dendrologická stezka Václava Skalníka

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​