Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Mariánské Lázně na veletrzích

MITT Moskva 2013

MITT Moskva 2013

20.-23.3.2013 se v Moskvě v Centrálním výstavním komplexu Expocentr uskutečnil již 20. mezinárodní veletrh cestovního ruchu "Mitt 2013". Této vyjimečné události v oblasti cestovního ruchu  se již počtvrté zúčastnilo i město Mariánské Lázně. Stánek Mariánských Lázní prezentovala podruhé Veronika Průková, pracovnice KIS s.r.o.

Již v roce 2012 dle statistik byla zaznamenána návštěvnost 82.933 osob, z nichž 74% tvořili profesionálové cestovního ruchu z 189 zemí a regionů.

Během výstavy se pravidelně koná mnoho obchodních setkání, různá fóra a konference k aktuálním otázkám v oblasti cestovního ruchu. Vystavovatelé pravidelně prezentují nové destinace, nové služby, nové ceny a tak tomu bylo i letošním roce. Vzhledem k tomu, že poptávka po cestovních službách v Rusku roste a kupní síla ruských turistů se stává dobře známou, popularita akce nadále roste.

O stánek Mariánských Lázní jako každoročně projevili zájem především zastupitelé ruského cestovního ruchu tzv. touroperátoři, kteří měli zájem nejen o nové produkty mariánskolázeňských ubytovacích zařízení, ale taktéž o celkový rozvoj turistického obchodu mezi nimi a městem Mariánské Lázně.

K další skupině zájemců o naše město patřil ve srovnání s předešlým rokem vzrůstající počet ruských návštěvníků, kteří by rádi využili nabídek tamních cestovních kanceláří a přijeli do našeho města absolvovat minimálně třítýdenní léčebný pobyt. V rámci otázek směřujících k městu jako takovému zazněly klasické dotazy : „ Jaké účinky mají zdejší minerální vody? V jaké vzdálenosti leží Mariánské Lázně od hlavního města Prahy popř. od známějších Karlových Varů? Jakým způsobem je možno dopravit se z Mariánských Lázních na letiště? Jaké je kulturní a sportovní vyžití v našem městě? Jaké možnosti nabízí město pro pobyt s dětmi? Zda- li je možné využít nějaké koupaliště popř. aquaparku ve městě aj. K těmto dotazům sloužil bezpochybně dostupný propagační materiál a vizitky města Mariánské Lázně, na nichž byly uvedeny veškeré kontakty a odkazy webové stránky společnosti KIS s.r.o. nebo na webové stránky města, kde je možno se aktuálně informovat o celkovém dění ve městě.

Klasicky stánek navštívil i neodmyslitelný počet ruských seniorů, které potěšily bezplatné upomínkové předměty města Mariánské Lázně ve formě propisek a magnetů. Tyto upomínkové reklamní předměty přilákaly i řadu návštěvníků, kteří doposud město Mariánské Lázně neznali a jejich cílem byl zájem o jiné destinace. Po předložení propagačního materiálu a krátké konverzaci došlo ke vzbuzení zájmu o naše město i u této kategorie návštěvníků.

Závěrem je opět nutno zhodnotit celkový přínos účasti města Mariánské Lázně na tomto veletrhu. Tento veletrh je  významnou událostí v cestovním ruchu celosvětově a proto účast zde znamená již jistou prestiž. Každá destinace cestovního ruchu vystupuje na trhu pod určitou značnou, s filosofií a konkrétní nabídkou produktů popř. produktových balíčků, které by měly odpovídat charakteru destinace. Aby se konkrétní nabídka produktů, produktových balíčků a služeb turistické destinace dostala k jednotlivým cílovým skupinám ruských turistů je třeba skutečně vytvořit propagační materiál pouze v Ruském jazyce. Důležitou roli také tvoří reklamní upomínkové předměty, které ke stánku na výstavě takového jména k sobě přilákají řadu potencionálních návštěvníků našeho lázeňské města.

Volný čas

Zajímavé odkazy

Participativní rozpočet

Dendrologická stezka Václava Skalníka

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​