Obsah

Mariánské Lázně na veletrzích

Holiday World Praha 2013

Holiday World Praha, 7. – 10.2.2013

Na pražském výstavišti v Holešovicích byl 7.2.2013 zahájen již 22. ročník Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který je již tradiční akcí svého druhu a nejvýznamnější přehlídkou cestovních kanceláří, domácích českých regionů, národních turistických centrál cestovního ruchu a dalších služeb turistického průmyslu ve střední Evropě. Tento prestižní veletrh cestovního ruchu se každoročně stává místem, kde je soustředěna aktuální a kompletní nabídka nadcházející hlavní turistické sezóny. Veletrh má své místo ve struktuře veletržních akcí v České republice. Má také velmi dobrý image v odborných kruzích a v návštěvnické laické veřejnosti. Dále představuje unikátní koncentrovanou nabídku na českém trhu pro domácí i zahraniční cestovní ruch.

Ve stejném termínu se také uskutečnil 18. ročník veletrhu golfu a golfového turismu „Golf Show“ a 19. ročník souhrnné prezentace turistické nabídky regionů České republiky „Region World“.

Statistiky veletrhů

Počet vystavovatelů HW a Golf Show 728
Výstavní plocha (m2) 18 800
Počet zastoupených zemí 46
Počet zahraničních touristboardů 26
Odborná veřejnost 7 495
Zástupci médií 718
Celkový počet účastníků 33 356

Letošní veletrh se od toho minulého nijak zásadně nelišil. Prezentoval se cca stejný počet zemí a zahraničních turistických centrál, byly zastoupeny téměř všechny české a slovenské kraje. I počet návštěvníků letošního ročníku byl víceméně shodný s tím loňským.

Veletrh je již tradičně členěn na část pro veřejnost odbornou a veřejnost laickou. První dva dny byly věnovány odborné veřejnosti a oba víkendové dny patřily veřejnosti laické. O Mariánské Lázně již tradičně zájem byl bez rozdílu zda se jednalo o zájemce z řad odborníků či laiků. Ale ve srovnání s loňským ročníkem zájem (nejen) o Mariánské Lázně klesl.

Propagační materiály – kolik a jakých se rozdalo:

 

Holiday World Praha (4 dny)

Ubytovací katalog

100 ks

Kapsář

100 ks

Mapa A3 skládací

400 ks

Mapa A4

100 ks

Mapa Jak do ML

250 ks

DVD Mar. Lázně

250 ks

Soubor map

50 ks

ML a okolí - vycházky

200 ks

CELKEM: 1 450 ks