Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Mariánské Lázně na veletrzích

Expotravel 2013

Expotravel 2013

Město Mariánské Lázně se v doprovodu Karlovarské kraje ve dnech 4. až 5. října 2013 prezentovalo v budově Mezinárodního veletržního centra Jekatěrinburg Expo v rámci veletrhu cestovního ruchu Expo Travel 2013. Stánek Mariánských Lázní prezentovala Veronika Průková, pracovnice KIS Mariánské Lázně s.r.o. .

Mezinárodní veletrh Expo Travel 2013 se konal pod záštitou Sverdlovské oblasti a jeho průměrná návštěvnost je cca 10 000 osob ročně. Česká republika byla zastoupena dvěma společnými stánky. Stánkem agentury Czech Tourism, na kterém se představilo 11 turistických destinací včetně Mariánských Lázní, a stánkem EUROSPA med &wellness se čtyřmi lázeňskými domy ČR i SR.

Čestným hostem veletrhu byl také režisér Z. Troška, jenž se v Jekatěrinburgu nacházel na projekci svých filmů pod názvem "Troška humoru s Troškou".

Tento mezinárodní veletrh se uskutečnil v moderní budově Mezinárodního veletržního centra Jekatěrinburg Expo, které se nachází na okraji metropole. Tamní dopravní servis není ještě zcela vybaven, jak předesílají média. Z tohoto důvodu se tento veletrh nestal atrakcí pro ruské seniory, dožadující se reklamních upomínkových materiálů ve formě propisovacích tužek, magnetů a kapesních kalendářů s logem města jako tomu z 50% bývá na mezinárodním veletrhu Mitt v Moskvě. Především a to až z 90% přilákal skupinu profesionálů z oblasti ruského cestovního ruchu. Faktem zůstává, že reklamní upomínkové předměty zůstávají nadále nesdílnou součástí propagace destinace. K další skupině zájemců (cca 5%) patřili i sami vystavovatelé, kteří se navzájem inspirovali, vyměňovali zkušenosti a nabídky. Zbylou část návštěvníků tvořila skupina potencionálních klientů popř. pacientů našeho města, kteří již měli pobyt v našem městě zarezervován a dotazovali se na vedlejší aktivity spojené s pobytem.

Nejčastěji zodpovězené otázky se týkali především samotného lázeňství v našem městě. Zodpovězeny byly základní dotazy týkající se komplexních informací o Mariánských Lázních např. informace o přírodních léčivých zdrojích, jejich indikace, informace o rozmanitých léčebných procedurách, lázeňských střediskách, ale i neodmyslitelně důležité informace týkající se turistického, kulturního a sportovního života v Mariánských Lázních. K všem těmto dotazům jako pomůcka byl použit informační leták o městě vypracovaný pouze v ruském jazyce, což ocenili všichni návštěvníci. Dále se pak s kladným ohlasem jako tradičně setkal informační DVD, katalog ubytování, mapy města a mapy okolí.

Součástí programu veletrhu Expotravel 2013 se také dne 2. října 2013 v 16.00 hodin v sále Sportovního klubu „DIVS“ konala prezentace Czech Tourism a Czech Airlines, kam bylo přizváno více jak 70 zástupců nejdominantnějších cestovních kanceláří na uralském trhu. Po prezentaci proběhl work – shop propagačních materiálů za účasti potencionálních obchodních partnerů, zástupců vystavovatelů a institucí z ČR. Na tuto prezentaci bylo vhodné mít samostatnou krátkou powerpointovou prezentaci v ruském jazyce za město Mariánské Lázně, kde by se v krátkosti podaly informace o nabídce cestovního ruchu na svém teritoriu. Vzhledem k tomu, že zástupcům města Mariánské Lázně nebyl do poslední chvíle upřesněn program celého veletrhu, byla krátká prezentace vytvořena pracovníky infocentra. I přes neodborné zpracování se prezentace města setkala s relativním úspěchem.

Do budoucna je tedy třeba vytvořit univerzální prezentaci města v několika jazykových mutacích, která bude profesionálně vypracována a bude určena nejen k těmto účelům, jako jsou tiskové konference, ale i k prezentacím pro jednotlivé subjekty = obchodní partnery.

Hlavním cílem tohoto veletrhu bylo oslovit a zaujmout zauralskou a sibiřskou klientelu, zaměřit se na podporu ruského výjezdového ruchu a také i upevnit ekonomiku karlovarského kraje v turistickém sektoru.

Jekatěrinburg je hlavním městem Uralu, třetím nejvýznamnějším centrem ruského školství a průmyslu, jeho počet obyvatel dle statistik v roce 2020 naroste až k 2 000 000 osob. Je bezpředmětné poukazovat na důležitost další účasti města Mariánské Lázně na příštím veletrhu v této destinaci.

Na veletrhu byly rozdány tyto materiály:

  • 500 ks  informační leták v ruském jazyce
  • 200 ks propagační DVD
  • 200 ks mapa „Jak do Mariánských Lázní „
  • 200 ks mapa města Rj/Fr
  • 100 ks trhací mapa města
  • 50 ks katalog ubytování
  • 50 ks vycházkové trasy Rj/ Aj
  • 100 ks propisovací tužky s logem města
  • 60 ks igelitových tašek s logem města
  • 150 ks vizitek

Volný čas

Zajímavé odkazy

Participativní rozpočet

Dendrologická stezka Václava Skalníka

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​