Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Teplá

Mapa

 

Stará Voda Teplá Trstěnice Vlkovice Prameny Drmoul Ovesné Kladruby Valy Velká Hleďsebe Zádub-Závišín Tři Sekery Mnichov Mariánské Lázně Lázně Kynžvart

Územní plán Teplá

Územní plán Teplá byl vydán Zastupitelstvem města Teplá dne 28.11.2012 pod číslem jednacím 5451/2012 , formou opatření obecné povahy a nabyl účinnosti dne 14.12.2012.

A1. Textová část OOP

ÚP Teplá_listopad 2012.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,47 MB
Staženo: 780×
Vloženo: 3. 8. 2021

A2. Údaje o vydaném Územním plánu Teplá

Uda o vyda OOP-pro web UPTepla.doc
Typ souboru: DOC, Velikost: 196 kB
Staženo: 273×
Vloženo: 3. 8. 2021

A3. Oznámení o vydání ÚP Teplá

VV-ozna o vyda OOP.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 915,24 kB
Staženo: 258×
Vloženo: 3. 8. 2021

B1. Výkres základního členění území

1_Výkres základního členění území_cast1.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 5,64 MB
Staženo: 269×
Vloženo: 3. 8. 2021

B2a. Hlavní výkres

2_Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 15,49 MB
Staženo: 786×
Vloženo: 3. 8. 2021

B2b. Výkres koncepce uspořádání krajiny

4_Výkres koncepce uspořádání krajiny.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 9,79 MB
Staženo: 186×
Vloženo: 3. 8. 2021

B2c. Výkres koncepce veřejné infrastruktury

5_Výkres koncepce veřejné infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 6,65 MB
Staženo: 188×
Vloženo: 3. 8. 2021

B3. Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací

3_Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 6,08 MB
Staženo: 194×
Vloženo: 3. 8. 2021

C1. Koordinační výkres

1_Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 15,45 MB
Staženo: 319×
Vloženo: 3. 8. 2021

C1a. Koordinacni výkres_detail_Teplá

koordinacni_Tepla_detail.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 8,25 MB
Staženo: 268×
Vloženo: 3. 8. 2021

C1b. Koordinacni výkres_detail_Klášter

koordinacni_Klaster_detail.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 8,54 MB
Staženo: 240×
Vloženo: 3. 8. 2021

C1e. Koordinační výkres_legenda_detaily

legenda_detaily.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 282,33 kB
Staženo: 228×
Vloženo: 3. 8. 2021

C2. Sirsi vztahy Tepla

Sirsi vztahy Tepla.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,13 MB
Staženo: 172×
Vloženo: 3. 8. 2021

C3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

3_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 25,56 MB
Staženo: 170×
Vloženo: 3. 8. 2021

D1. Schema_Krajina_USES

A1_schema_Krajina_USES.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 6,55 MB
Staženo: 250×
Vloženo: 3. 8. 2021

D2. Schema_Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana

A2_schema_Krajina - struktura krajiny, její užívání a ochrana.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 17,29 MB
Staženo: 264×
Vloženo: 3. 8. 2021

D3. Schema_Dopravní řešení

B_schema_Dopravní řešení.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 6,58 MB
Staženo: 152×
Vloženo: 3. 8. 2021

D4. Schema_Vodní hospodářství - zásobování vodou

C1_schema_Vodní hospodářství - zásobování vodou.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 8,59 MB
Staženo: 154×
Vloženo: 3. 8. 2021

D5. Schema_Vodní hodspodářství - odkanalizování

C2_schema_Vodní hodspodářství - odkanalizování.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 6,32 MB
Staženo: 111×
Vloženo: 3. 8. 2021

D6. Schema_Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje

D1_schema_Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 12,9 MB
Staženo: 117×
Vloženo: 3. 8. 2021

D7. Schema_Zásobování energiemi - plyn, teplo

D2_schema_Zásobování energiemi - plyn, teplo.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 6,11 MB
Staženo: 104×
Vloženo: 3. 8. 2021

Zpráva o uplatňování Územního plánu Teplá za uplynulé období 12/2012-12/2016

Zpráva o uplatňování ÚP Teplá za období 12/2012-12/2016 byla schválena zastupitelstvem města Teplá usn. ZM č. 13/A/11 ze dne 26.4.2017

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Teplá - 12/2012-12/2016

Navrh.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 224,49 kB
Staženo: 98×
Vloženo: 3. 8. 2021

Oznámení o projednání

CCF22032017_0002.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 369,6 kB
Staženo: 82×
Vloženo: 3. 8. 2021

Změna č. 3 a úplné znění po změnách č. 2 a č. 3

Změna č.3 Územního plánu Teplá byla vydána na zasedání Zastupitelstva města Teplá ze dne 30.03.2022 pod číslem jednacím 1/ÚP/TEP/2022, formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 26.04.2022. Úplné znění po změně č.2 a 3 má pouze informativní charakter.

A1. Textová část_zm.č.3

textová část_zm.č.3_V.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,97 MB
Staženo: 170×
Vloženo: 28. 4. 2022

A2. Oznámení o vydání OOP zm.č.3.

Oznámení o vydání OOP.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 374,55 kB
Staženo: 105×
Vloženo: 29. 4. 2022

A3. Údaje o vydaném OOP Změna č. 3 ÚP Teplá

Údaje o vydaném OOP Změna č. 3 ÚP Teplá.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 143,37 kB
Staženo: 95×
Vloženo: 29. 4. 2022

B1a. Výkres základního členění území_legenda zm.č.3.

1_Výkres základního členění území_legenda_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 199,71 kB
Staženo: 111×
Vloženo: 29. 4. 2022

B1b. Výkres základního členění území_situace zm.č.3.

1_Výkres základního členění území_situace a)_A3.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 901,59 kB
Staženo: 122×
Vloženo: 29. 4. 2022

B1c. Výkres základního členění území_situace b) zm.č.3.

1_Výkres základního členění území_situace b)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 406,19 kB
Staženo: 108×
Vloženo: 29. 4. 2022

B1d. Výkres základního členění území_situace c) zm.č.3.

1_Výkres základního členění území_situace c)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 401,01 kB
Staženo: 117×
Vloženo: 29. 4. 2022

B1e. Výkres základního členění území_situace d) zm.č.3.

1_Výkres základního členění území_situace d)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 319,07 kB
Staženo: 100×
Vloženo: 29. 4. 2022

B1f. Výkres základního členění území_situace e) zm.č.3.

1_Výkres základního členění území_situace e)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 342,22 kB
Staženo: 92×
Vloženo: 29. 4. 2022

B1g. Výkres základního členění území_situace f) zm.č.3.

1_Výkres základního členění území_situace f)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 334,7 kB
Staženo: 99×
Vloženo: 29. 4. 2022

B2a. Hlavní výkres_legenda_A4 zm.č.3.

2_Hlavní výkres_legenda_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 180,55 kB
Staženo: 133×
Vloženo: 29. 4. 2022

B2b. Hlavní výkres_situace a) zm.č.3.

2_Hlavní výkres_situace a)_A3.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 902,89 kB
Staženo: 145×
Vloženo: 29. 4. 2022

B2c. Hlavní výkres_situace b) zm.č.3.

2_Hlavní výkres_situace b)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 407,55 kB
Staženo: 132×
Vloženo: 29. 4. 2022

B2d. Hlavní výkres_situace d) zm.č.3.

2_Hlavní výkres_situace d)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 318,25 kB
Staženo: 113×
Vloženo: 29. 4. 2022

B2e. Hlavní výkres_situace e) zm.č.3.

2_Hlavní výkres_situace e)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 339,07 kB
Staženo: 122×
Vloženo: 29. 4. 2022

B2f. Hlavní výkres_situace f) zm.č.3.

2_Hlavní výkres_situace f)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 332,25 kB
Staženo: 105×
Vloženo: 29. 4. 2022

B3. Výkres VPS_VPO a asanací_legenda zm.č.3.

3_Výkres VPS_VPO a asanací_legenda_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 200,79 kB
Staženo: 90×
Vloženo: 29. 4. 2022

C1a._Koordinační výkres_legenda_zm.č.3.

1_Koordinační výkres_legenda_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 182,51 kB
Staženo: 110×
Vloženo: 29. 4. 2022

C1b. Koordinační výkres_situace a) zm.č.3.

1_Koordinační výkres_situace a)_A3.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 3,75 MB
Staženo: 108×
Vloženo: 29. 4. 2022

C1c. Koordinační výkres_situace b) zm.č.3.

1_Koordinační výkres_situace b)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,68 MB
Staženo: 96×
Vloženo: 29. 4. 2022

C1d. Koordinační výkres_situace c) zm.č.3.

1_Koordinační výkres_situace c)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,57 MB
Staženo: 85×
Vloženo: 29. 4. 2022

C1e. Koordinační výkres_situace d) zm.č.3.

1_Koordinační výkres_situace d)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,4 MB
Staženo: 94×
Vloženo: 29. 4. 2022

C1f. Koordinační výkres_situace e) zm.č.3.

1_Koordinační výkres_situace e)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,36 MB
Staženo: 95×
Vloženo: 29. 4. 2022

C1g. Koordinační výkres_situace f) zm.č.3.

1_Koordinační výkres_situace f)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,07 MB
Staženo: 90×
Vloženo: 29. 4. 2022

C3a. Výkres předpokladaných záborů ZPF_legenda _zm.č.3.

3_Výkres předpokladaných záborů ZPF_legenda_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 181,76 kB
Staženo: 85×
Vloženo: 29. 4. 2022

C3b. Výkres předpokládaných záborů ZPF_situace a) zm.č.3.

3_Výkres předpokládaných záborů ZPF_situace a)_A3.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,7 MB
Staženo: 100×
Vloženo: 29. 4. 2022

C3d. Výkres předpokládaných záborů ZPF_situace b) zm.č.3.

3_Výkres předpokládaných záborů ZPF_situace b)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 682,46 kB
Staženo: 89×
Vloženo: 29. 4. 2022

C3e. Výkres předpokládaných záborů ZPF_situace c)_zm.č.3.

3_Výkres předpokládaných záborů ZPF_situace c)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 615,63 kB
Staženo: 91×
Vloženo: 29. 4. 2022

C3f. Výkres předpokládaných záborů ZPF_situace d)_zm.č.3.

3_Výkres předpokládaných záborů ZPF_situace d)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 465,89 kB
Staženo: 84×
Vloženo: 29. 4. 2022

C3g. Výkres předpokládaných záborů ZPF_situace e)_zm.č.3.

3_Výkres předpokládaných záborů ZPF_situace e)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 613,19 kB
Staženo: 91×
Vloženo: 29. 4. 2022

C3h. Výkres předpokládaných záborů ZPF_situace f)_zm.č.3.

3_Výkres předpokládaných záborů ZPF_situace f)_A4.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 487,66 kB
Staženo: 77×
Vloženo: 29. 4. 2022

ÚZ po zm. č. 2 a 3 - Výkres koncepce veřejné infrastruktury

5_Výkres koncepce veřejné infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 13,41 MB
Staženo: 111×
Vloženo: 29. 4. 2022

ÚZ po zm.č. 2 a 3 - koordinacni výkres_detaily_1

koordinacni_detaily_1.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 6,45 MB
Staženo: 176×
Vloženo: 28. 4. 2022

ÚZ po zm.č. 2 a 3 - Výkres koncepce uspořádání krajiny

4_Výkres koncepce uspořádání krajiny.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 13,27 MB
Staženo: 105×
Vloženo: 29. 4. 2022

ÚZ po zm.č. 2 a 3 - Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací

3_Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 12,32 MB
Staženo: 141×
Vloženo: 28. 4. 2022

ÚZ po zm.č. 2 a 3 - Výkres základního členění území zm.č.3

1_Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 12,56 MB
Staženo: 128×
Vloženo: 28. 4. 2022

ÚZ po zm.č. 2 a 3 Koordinacni) výkres_detaily_2

koordinacni_detaily_2.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 7,85 MB
Staženo: 181×
Vloženo: 28. 4. 2022

ÚZ po zm.č. 2 a 3 Koordinační výkres - legenda_detaily

legenda_detaily.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 324 kB
Staženo: 135×
Vloženo: 28. 4. 2022

ÚZ po zm.č. 2 a 3 Koordinační výkres_Klaster_detail

koordinacni_Klaster_detail.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 4,86 MB
Staženo: 137×
Vloženo: 28. 4. 2022

ÚZ po zm.č. 2 a 3 Koordinační výkres_Tepla_detail

koordinacni_Tepla_detail.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 4,81 MB
Staženo: 150×
Vloženo: 28. 4. 2022

ÚZ po zm.č. 2 a 3 Sirsi_vztahy

2_Sirsi_vztahy.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,09 MB
Staženo: 87×
Vloženo: 28. 4. 2022

ÚZ po zm.č. 2 a 3_Koordinační výkres_12300

1_Koordinační výkres_12300.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 15,45 MB
Staženo: 140×
Vloženo: 28. 4. 2022

ÚZ po zm.č.3 Hlavní výkres

2_Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 15,6 MB
Staženo: 217×
Vloženo: 29. 4. 2022

ÚZ textová část_ÚZ_zm.č.2 a 3

textová část_ÚZ_zm.č.3.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,48 MB
Staženo: 280×
Vloženo: 28. 4. 2022

Změna č. 2 a úplné znění ÚP Teplá po změně č.2

Změna č.2 Územního plánu Teplá byla vydána Zastupitelstvem města Teplé usnesení č. 10/A/12/2020 ze dne 16.9.2020 pod číslem jednacím Tep/5324/2020, formou opatření obecné povahy a nabyla účinnosti dne 24.12.2020. Úplné znění po změně č.2 má pouze informativní charakter.

A1. Textová část

textová část_zm.č.2.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,57 MB
Staženo: 148×
Vloženo: 3. 8. 2021

A2.Údaje o vydané změně č.2 Územního plánu Teplá

Údaje o vydaném územním plánu Teplá.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 188,56 kB
Staženo: 168×
Vloženo: 3. 8. 2021

B2a. Hlavní výkres

2_Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,15 MB
Staženo: 170×
Vloženo: 3. 8. 2021

B2b. Výkres koncepce uspořádání krajiny

4_Výkres koncepce uspořádání krajiny.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 3,51 MB
Staženo: 100×
Vloženo: 3. 8. 2021

B2c. Výkres koncepce veřejné infrastruktury

5_Výkres koncepce veřejné infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,21 MB
Staženo: 127×
Vloženo: 3. 8. 2021

B3. Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací

3_Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,24 MB
Staženo: 115×
Vloženo: 3. 8. 2021

C2. Sirsi_vztahy

2_Sirsi_vztahy.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 3,75 MB
Staženo: 128×
Vloženo: 3. 8. 2021

C3a. Výkres předpokládaných zaborů ZPF_M10 000

3_Výkres předpokládaných zaborů ZPF_M10 000.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 12,12 MB
Staženo: 164×
Vloženo: 3. 8. 2021

C3b. tab.ZP_I.,II.třída

tab.ZP_I.,II.třída.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 753,46 kB
Staženo: 120×
Vloženo: 3. 8. 2021

Textová část

textová část_zm.č.2.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,57 MB
Staženo: 196×
Vloženo: 27. 4. 2021

Úplné znění po zmc.č.2 - A1. Textová část

textová část_ÚZ_zm.č.2.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1,46 MB
Staženo: 377×
Vloženo: 3. 8. 2021

Úplné znění po zmc.č.2 - B.1. Výkres základního členění území

1_Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 12,6 MB
Staženo: 223×
Vloženo: 3. 8. 2021

Úplné znění po zmc.č.2 - B2b. Výkres koncepce uspořádání krajiny

4_Výkres koncepce uspořádání krajiny.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 13,37 MB
Staženo: 186×
Vloženo: 3. 8. 2021

Úplné znění po zmc.č.2 - B3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

3_Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 12,4 MB
Staženo: 220×
Vloženo: 3. 8. 2021

Úplné znění po zmc.č.2 - C1a.Koordinační výkres

1_Koordinační výkres_12300.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 15,44 MB
Staženo: 249×
Vloženo: 3. 8. 2021

Úplné znění po zmc.č.2 - C1b. Koordinační výkres_Tepla_detail

koordinacni_Tepla_detail.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 6,51 MB
Staženo: 208×
Vloženo: 3. 8. 2021

Úplné znění po zmc.č.2 - C1c. Koordinační výkres_Klaster_detail

koordinacni_Klaster_detail.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 7,5 MB
Staženo: 187×
Vloženo: 3. 8. 2021

Úplné znění po zmc.č.2 - C1f. Legenda_koordinační výkres

legenda_detaily.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 319,12 kB
Staženo: 289×
Vloženo: 3. 8. 2021

Úplné znění po zmc.č.2 - C2. Širsi_vztahy

2_Sirsi_vztahy.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,12 MB
Staženo: 162×
Vloženo: 3. 8. 2021

Úplné znění po zmc.č.2_ B2a. Hlavní výkres

2_Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 15,17 MB
Staženo: 262×
Vloženo: 3. 8. 2021

Úplné znění po zmc.č.2_ B2c. Výkres koncepce veřejné infrastruktury

5_Výkres koncepce veřejné infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 13,56 MB
Staženo: 188×
Vloženo: 3. 8. 2021

Zábor zemědělského půdního fondu

ZPF_zm.č.2_.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 172,67 kB
Staženo: 123×
Vloženo: 27. 4. 2021

Územní studie, Teplá - Lokalita Te/Z B12 - Soubor RD "U kapličky"

B.01 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

B.01 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 293,41 kB
Staženo: 143×
Vloženo: 21. 5. 2020

B.02 VÝKRES VÝCHOZÍHO STAVU

B.02 VÝKRES VÝCHOZÍHO STAVU.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,72 MB
Staženo: 139×
Vloženo: 21. 5. 2020

B.03 NÁVRH_URBANISTICKÁ SITUACE

B.03 NÁVRH_URBANISTICKÁ SITUACE.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,91 MB
Staženo: 155×
Vloženo: 21. 5. 2020

B.04 NÁVRH_URBANISTICKÁ SITUACE_TEREN

B.04 NÁVRH_URBANISTICKÁ SITUACE_TEREN.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 2,93 MB
Staženo: 148×
Vloženo: 21. 5. 2020

B.05 NÁVRH_SITUACE_NÁVAZNOST NA ÚP

B.05 NÁVRH_SITUACE_NÁVAZNOST NA ÚP.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 4,2 MB
Staženo: 151×
Vloženo: 21. 5. 2020

Textová část

A_US_Textova cast.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 106,51 kB
Staženo: 187×
Vloženo: 21. 5. 2020

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​