Mariánské Lázně - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Závěrečný účet za rok 2019 včetně všech jeho příloh

Číslo jednací: SPR/20/2062/JJ

Závěrečný účet za rok 2019 včetně všech jeho příloh

V listinné podobě v kanceláři evidence obyvatel

závěrečný účet 2019

Fin 2 - 12 M

rozvaha

výkaz zisku a ztráty

příloha

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

inventarizační zpráva

Zodpovídá: Jana Ježková