Mariánské Lázně - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

 

Zkratka odboru: SEK

 

Odbor Útvar tajemníka je zřízen za účelem administrativního zabezpečení výkonu funkce starosty a místostarosty, zabezpečuje přípravu jednání zastupitelstva a rady města, eviduje usnesení.

 

Zajišťuje technicky a ekonomicky provoz městského úřadu, spravuje budovu radnice.

 

Zabezpečuje krizové řízení města, koordinuje zpracování havarijních plánů města na všech úsecích ohrožení.

Adresa

Ruská 74
353 01, Mariánské Lázně

Osoby

Jašíček Miroslav, Ing.

Tajemník úřadu

Kozlová Jitka

Mzdová účetní