Mariánské Lázně - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

 

Zkratka odboru: OŽP

 

Odbor životního prostředí je pověřen jak výkonem státní správy, tak samosprávy Města. Na úseku státní správy (přenesené působnosti) se jedná o tyto agendy:

  • státní správa ve vodním hospodářství (vodoprávní úřad)
  • ochrany přírody a krajiny
  • ochrany zvířat proti týrání
  • rostlinolékařské péče
  • myslivosti
  • lesů
  • rybářství
  • ochrany zemědělského půdního fondu
  • ochrany ovzduší
  • odpadové hospodářství

 

Na úseku samostatné působnosti zajišťuje odbor údržbu veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví Města a správu odpadového hospodářství.

Adresa

Příčná 647
35301, Mariánské Lázně
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Nečas Pavel, Ing.

Vedoucí odboru, státní správa lesů, myslivosti a rybářství

Burdová Věra, Ing.

Ochrana ZPF, rostlinolékařská péče

Trégler Miroslav, Ing.

Ochrana přírody a krajiny, ochrana zvířat proti týrání

Nováková Vlasta, Mgr.

Vodoprávní úřad

Křížová Silvie

Odpadové hospodářství, souhrnná stanoviska odboru

Rákosová Zora, Ing.

Veřejná zeleň

Holečková Zuzana

Vodoprávní úřad, ochrana ovzduší