Mariánské Lázně - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

 

Zkratka odboru: OSV

 

Odbor sociálních věcí vykonává státní správu a samosprávu v oblasti sociální problematiky. Plní zákonem svěřené funkce v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

 

Zajišťuje potřeby, zabezpečuje poradenství a řeší sociální problematiku seniorů, zdravotně postižených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.

 

Vykonává funkci veřejného opatrovníka a rozhoduje o zvláštním příjemci důchodu.

 

Eviduje a vydává Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a Označení vozidla praktického lékaře ve službě a kartu Senior taxi.

Adresa

Tepelská 752/22
353 01, Mariánské Lázně

Osoby

Nováček Roman, Mgr.

Vedoucí odboru

Cholínská Lenka, Mgr.

Veřejný opatrovník

Lišková Monika, Ing. Bc.

Sociální pracovník

Zobal Pavel, Bc.

Sociálně právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče

Studničková Helena, Mgr. Bc.

Sociálně právní ochrana dětí – výchova a výživa

Lazurová Pavla, Mgr.

Sociálně právní ochrana dětí – výchova a výživa

Vrbatová Michaela, DiS.

Sociálně právní ochrana dětí – výchova a výživa

Toufarová Jana, DiS.

Sociálně právní ochrana dětí – kurátor

Becková Michaela, Ing.

Veřejný opatrovník