Mariánské Lázně - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

 

Zkratka odboru: IaD

 

Odbor investic a dotací je zřízen:

 • Pro výkon působnosti při přípravě podkladů, studií a projektových dokumentací
 • Vykonává působnost na úseku inženýrské a investiční činnosti a stavebně technické údržby.
 • Zajišťuje přípravu a realizaci veřejných zakázek.
 • Odbor vykonává samosprávu na úseku lázeňství, cestovního ruchu a propagace města.
 • Zajišťuje správu, čištění a údržbu majetku města, včetně místních komunikací, veřejných prostranství, veřejného osvětlení a mobiliáře na nich.
 • Zastupuje město při projednávání opatření podle lázeňského zákona, včetně sankcí a značení.
 • Zastupuje město jako stavebníka, vlastníka nemovitostí a jako obec při jednání dle stavebního zákona.
 • Odbor zastupuje město podle zákona o pozemních komunikací v řízeních podle zákona o pozemních komunikací.
 • Odbor zastupuje město v řízení vedeném na úseku ochrany životního prostředí.
 • Odbor spravuje fond kultury a cestovního ruchu.
 • Odbor je pověřen přípravou a monitorováním dotací pro investiční akce města.

Adresa

Ruská 74
353 01, Mariánské Lázně