Mariánské Lázně - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

 

Zkratka odboru: FIN

 

  • Vedení účetnictví města a souvisejících agend
  • Sestavování a sledování plnění rozpočtu města
  • Vedení agendy související se zřízenými fondy města
  • Správa cenných papírů a dalších finančních nástrojů
  • Provoz pokladny MěÚ
  • Vymáhání pohledávek
  • Správa místních poplatků a povolování VHP a tomboly pro územní obvod Mar. Lázně

Adresa

Ruská 74
353 01, Mariánské Lázně