Mariánské Lázně - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Fond kultury

Dotace pro rok 2021

Rada města schvaluje časový harmonogram pro vyhlášení 2. výzvy Fondu kultury města Mariánské Lázně pro rok 2021 takto:

 • 01.06.2021 - vyhlášení 2. výzvy pro rok 2021
 • 01.07.2021 – 21.07.2021 - termín pro podávání žádostí

 

Obvyklá hodnotící kritéria projektů podaných do Fondu kultury

Každé kritérium je hodnoceno bodovou škálou v hodnotách 1 -5, vyjma bodů č.1 a 7.
Bodové hodnocení slouží pro interní potřeby Komise kultury a nezakládá nárok pro přidělení dotace

 

 1. žadatel řádně a včas vyúčtoval předchozí dotaci z FK (žadatel řádně a včas vyúčtoval/žadatel ještě neobdržel dotaci – 5 bodů, nevyúčtoval řádně a včas  - 0 bodů),
 2. místo konání akce (přednost mají akce, které se konají přímo v Mar. Lázních),
 3. akce tradiční (již známá a zavedená akce),
 4. akce novátorská (přinášející do města nový kulturní prvek),
 5. dosah návštěvnosti (předpoklad oslovení velkého okruhu návštěvníků, stovky a výše)
 6. otevřenost akce (akce pro uzavřenou skupinu nebo akce s podílem veřejnosti),
 7. sídlo v Mar. Lázních (žadatel má sídlo v Mar. Lázních a trvale zde působí – 5 bodů, nemá  - 0 bodů),
 8. další přesah (akce má dopad i na jiné aktivity, zapojení více subjektů)
 9. úroveň samofinancování, vložení vlastních prostředků, vstupné
 10. zapojení, živá kultura.

 

Dále by vás mohlo zajímat

 

Kontaktní osoba

Jaroslava Nováková
Referentka lázeňství a CR
Tel.:   +420 354 922 153
E-mail: jaroslava.novakova@muml.cz

 

Program

Výzva k podávání žádostí do 2. kola Fondu kultury roku 2021

Výzva k podávání žádostí do 2. kola Fondu kultury roku 2021 .pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 28,21 kB

Zveřejnění dotačního programu 1. Kolo fond kultury 2021

Zveřejnění dotačního programu 1. Kolo fond kultury 2021.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 54,61 kB

OZV č.2-2017

OZV č2-2017.pdf
Typ souboru: PDF, Velikost: 1023,12 kB

OZV FK - příloha 1 - žádost

OZV FK - příloha 1 - žádost .docx
Typ souboru: DOCX, Velikost: 91,68 kB

OZV FK - příloha 2- čestné prohlášení

OZV FK - příloha 2- čestné prohlášení .docx
Typ souboru: DOCX, Velikost: 18,86 kB

Smlouva o poskytnutí dotace z FK - vzor (nad 50)

Smlouva o poskytnutí dotace z FK - vzor (nad 50).doc
Typ souboru: DOC, Velikost: 54 kB

Smlouva o poskytnutí dotace z FK - vzor (pod 50)

Smlouva o poskytnutí dotace z FK - vzor (pod 50) .doc
Typ souboru: DOC, Velikost: 53,5 kB

Seznam příjemců dotace z fondu kultury z minulých let

Spolky - dotace.docx
Typ souboru: DOCX, Velikost: 17,9 kB