Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Změny v místních poplatcích

Typ: Informace z radnice
Změny v místních poplatcích  1Změny v místních poplatcích od 01.01.2020

Dne 09.12.2019 zastupitelstvo města na svém zasedání:

1) Zrušilo stávající  Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích s účinností od 01.01.2020:

Zrušilo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o místním poplatku ze psů a Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity, což znamená, že městský úřad tyto poplatky od 01.01.2020 vybírat nebude. Dále zrušilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt,  Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2017 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města. Tyto obecně závazné vyhlášky byly nahrazeny novými obecně závaznými vyhláškami s účinností od 01.01.2020 – viz níže.

2)  Vydalo nové Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích s účinnosti od 01.01.2020:

Největší změnou je vydání  Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu. Tento místní poplatek je nový a vychází z předchozího místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.  Poplatek z pobytu přináší několik dílčích změn, které mění povahu a využitelnost tohoto poplatku. Neváže se na účel pobytu, na místo pobytu a typ zařízení, ve kterém je úplatný pobyt poskytován. Sazba poplatku pro rok 2020 činí 21 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Každý poskytovatel úplatného pobytu, trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu, je povinen se s touto novou obecně závaznou vyhláškou seznámit a plnit veškeré své povinnosti z ní vyplývající.  Dále zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kde byla dle novely zákona o místních poplatcích zapracována protizneužívací klauzule ve věci pořádání charitativních akcí. Zároveň vydalo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst. Největší změnou v této obecně závazné  vyhlášce je změna dopravního značení vybraných míst, byla doplněna nová vybraná místa a nově do osvobození byly přidány fyzické osoby, které ve vybraných místech pobývají nebo užívají nemovitost na základě nájemní smlouvy, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti.  

Veškeré potřebné informace k novým obecně závazným vyhláškám Vám poskytnou pracovnice oddělení místních poplatků na telefonních číslech 354 922 169 a 354 922 165 nebo při osobní návštěvě na úřadě v úředních dnech (pondělí a středa). Mimo úřední dny pouze po předchozí telefonické domluvě.

 

Oddělení místních poplatků
Městského úřadu Mariánské Lázně


Vytvořeno: 17. 12. 2019
Poslední aktualizace: 17. 12. 2019 12:21
Vložil: Petr Placek DiS.