Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zářijové jednání zastupitelstva města

Typ: Informace z radnice
Zářijové jednání zastupitelstva města 1Pozvánka na jednání 16.9.2019 od 15 hodin

Pozvánka na 8. řádné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 16. 9. 2019 od 15:00 hodin (Hotel Krakonoš)

Online přenos

Jednání můžete sledovat online i na svých mobilních zařízeních

Sledovat online přenos - klikněte zde

Program jednání:

 1. Program 8. ZM
 2. Organizační opatření 8. ZM
 3. Hospodaření města za I.pol. roku 2019
 4. Rozpočtové opatření - soudní poplatky
 5. Rozpočtové opatření - členský příspěvek UNESCO
 6. Rozpočtové opatření - územní studie - Nemocnice
 7. Rozpočtové opatření - Domov pro seniory - modernizace prádelny
 8. Rozpočtové opatření - Program regenerace MPZ Mariánské Lázně
 9. Rozpočtové opatření - Projekt „Pořízení informační výsledkové tabule do sportovní haly v Mariánských Lázních“
 10. Rozpočtové opatření - Dům Chopin - rekonstrukce objektu
 11. Rozpočtové opatření - opravy a údržba komunikací, dopr. značení
 12. Rozpočtové opatření - investiční akce - "Radnice města - Chebská 252"
 13. Rozpočtové opatření - zastávky MHD
 14. Rozpočtové opatření - chodník ul. U Nemocnice, ul. Křižíkova
 15. Kompetence k provedení rozpočtového opatření - zapojení pojistného plnění
 16. Schválení dotací na sportovní akce II. kola z FS
 17. Navýšení příspěvku pro ZSO Mariánské Lázně o.p.s.
 18. Investiční akce "kamerový systém Kladská"
 19. Provozní dotace pro KIS Mariánské Lázně s.r.o.
 20. Prohlášení vlastníků bytového domu č.p. 233, ul. Hlavní třída, st.p.č. 306, k.ú. a obec Mariánské Lázně
 21. Darovací smlouva p.p.č. 158/10 k.ú. M.Lázně, p.p.č. 1165/30 a 1165/31 k.ú. Úšovice ( KSÚS)
 22. Zveřejnění záměru bezúplatného převodu p.p.č. 1168/11 v k.ú. Úšovice
 23. Zveřejnění záměru prodat část p.p.č. 116/2 v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní
 24. Zveřejnění záměru prodat část p.p.č. 155/7 v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní
 25. Zveřejnění záměru prodeje poz. parcely č. 8/1 zahrada  k.ú. Úšovice
 26. Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje poz. parcely č. 2124 ostatní plocha k. ú. Mariánské Lázně
 27. Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje parcel v k. ú. ML tvořících městské tržiště
 28. Prodej podílů na st. parcele č. 1144 k. ú. Mariánské Lázně - pod BD čp. 636 ul. Nákladní
 29. Prodej poz. parcely č. 204/8 zahrada o výměře 222 m2 k. ú. Úšovice - Sovičovi
 30. OZV o odpadech
 31. Projekt „Regenerace sídliště Plzeňská“ v Mariánských Lázních – informace k podání žádosti o dotaci a schválení Projektu a dofinancování.
 32. Diskuze, různé

Vytvořeno: 4. 9. 2019
Poslední aktualizace: 4. 9. 2019 15:39
Vložil: Petr Placek DiS.