Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výzva k podávání žádostí do 2. kola Fondu kultury roku 2021

Typ: Informace z radnice
Výzva k podávání žádostí do 2. kola Fondu kultury roku 2021  1Usnesením RM ze dne 25.5.2021 bude dotační program vyhlášen 01.06.2021.

Zastupitelstvo města schválilo 16.2.2021 rozdělení Fondu kultury 2020 (FK) ve výši 1,5 mil. Kč. Vzhledem k následné pandemii byly některé akce zrušeny a žadatelé/příjemci alokované finanční prostředky nevyužijí. Komise kultury doporučila využít nečerpané prostředky FK ve výši 855 000 tis. Kč pro vyhlášení 2. kola podávání žádostí.

Fond je určen k podpoře aktivit a projektů jako prostředek duševního rozvoje občanů města, rozšíření kulturní nabídky, spolkové činnosti a nesportovních volnočasových aktivit ve městě pro občany a návštěvníky i jako podpůrný faktor rozvoje cestovního ruchu

Usnesením RM ze dne 25.5.2021 bude dotační program vyhlášen 01.06.2021.

Žádosti do 2. kola poskytování dotací z Fondu kultury města Mariánské Lázně v roce 2021 lze podávat pouze v termínu od 1.7.-21.7.2021. Žádosti podané mimo uvedený termín (před i po termínu) pro podávání žádostí nebudou hodnoceny.

Předpokládaný harmonogram projednání žádostí:

  • červenec 2021 –projednání žádostí Komisí kultury
  • srpen – projednání žádostí Radou města
  • září 2021 -schválení poskytnutí dotací z FK Zastupitelstvem města

Více informací naleznete na mesto-a-jeho-sprava/investice-a-rozvoj/fondy/fond-kultury/.

Jaroslava Nováková
odbor rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu


Vytvořeno: 16. 6. 2021
Poslední aktualizace: 16. 6. 2021 14:27
Vložil: Petr Placek DiS.