Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vydání Obecně závazné vyhlášky

Typ: Informace z radnice
Vydání Obecně závazné vyhlášky 1č. 1/2018 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně

Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 12.4.2018 usneslo vydat novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně (dále „OZV“). V loňském roce byla vydána Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kdy Ministerstvo vnitra shledalo rozpor této vyhlášky v jednom jejím bodě s Ústavou České republiky. Do 31.5.2018 byla v platnosti obecně závazná vyhláška č. 12/1993 a  obecně závazná vyhláška č. 3/2017. MěÚ Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, byl pověřen přípravou nového znění této vyhlášky, která nově řeší problematiku krmení toulavých zvířat (převážně holubů a koček) na veřejných prostranstvích, rušení nočního klidu, rušení klidu o nedělích a státních svátcích a zákazu některých činností. V rámci problematiky krmení zvířat je zakázáno dle Článku 5 písmene g) odkládat či rozhazovat potraviny či jiné krmení na veřejných prostranstvích tak, že budou přístupné volně žijícím, toulavým a opuštěným zvířatům s výjimkou krmení drobného ptactva v krmítkách. V souvislosti s rušením nočního klidu byly Článkem 7 stanoveny výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu dobou kratší nebo žádnou – dle ust. § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, může obec OZV stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti, nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Další zmíněnou novinkou je zákaz rušení klidu, kdy je každý povinen zdržet se o nedělích a státních svátcích veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, apod. V rámci obecně závazné vyhlášky bylo stanoveno Vymezené území (Příloha č. 1 vyhlášky), které omezuje některé činnosti a to zejména: umisťování podniků s rušivým vlivem (diskotéky), obchody a podniky se sexuální tématikou, volné pobíhání psů, chov hospodářských zvířat, umísťování reklamy na 1m2. Tato obecně závazná vyhláška se vtahuje i na části města  Mariánské Lázně: Chotěnov – Skláře, Stanoviště a Kladská, Hamrníky a Úšovice. Dále byl zaveden zákaz uvazování psa či psů při vstupu do objektů určených k poskytování zboží a služeb a to na veřejném prostranství vymezeném přílohou č. 3. Tento zákaz byl stanoven z důvodu ochrany obyvatel, ale i ochrany samotných uvazovaných psů.

Od 1.6.2018 je tedy účinná Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně. Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Mariánské Lázně a pevně věřím, že tato vyhláška bude nástrojem pro klidnější život v Mariánských Lázních.

Ing. Pavel Nečas
vedoucí odboru ŽP


Přílohy

Vytvořeno: 12. 6. 2018
Poslední aktualizace: 12. 6. 2018 11:33
Vložil: Petr Placek DiS.