Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výběrové řízení - zástup za rodičovskou dovolenou

Typ: Informace z radnice
Výběrové řízení - zástup za rodičovskou dovolenou 1na pozici: referent oddělení přestupků

A)   Název územního samosprávního celku: Město Mariánské Lázně (IČ: 00254061)

B)   Druh práce: Příprava řešení přestupků, zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend státní správy v oblasti přestupků. Související administrativní, evidenční a kontrolní činnost.

       Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně.

C)   Předpoklady dle §4 zákona 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků:

 • uchazeč musí mít státní občanství ČR, případně trvalý pobyt v ČR,
 • uchazeč musí mít věk minimálně 18 let,
 • uchazeč musí být způsobilý právním úkonům,
 • uchazeč musí být bezúhonný,
 • uchazeč musí ovládat jednací jazyk.

D)        Další požadavky:

 • středoškolské vzdělání ukončené maturitou,
 • znalost práce s PC,
 • zkušenosti z veřejné správy vítány.

E)        Přihláška nechť obsahuje:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče,
 • datum, místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • údaj o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • životopis s údaji o předchozích zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • datum a podpis uchazeče.

Výpis z evidence Rejstříku trestů a ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání budou požadovány před uzavřením pracovní smlouvy.

F)    Uvedenému druhu práce odpovídá 9. platová třída.

G)   Lhůta pro podání přihlášek: 2.8.2021

H)   Přihlášku lze podat na podatelně Městského úřadu Mariánské Lázně, Příčná 647.

I)    Přihlášku lze odeslat na adresu Městský úřad M. Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně.

 

Č.j.: SEK/21/1004/MJ

Ing. Miroslav Jašíček
tajemník městského úřadu


Vytvořeno: 19. 7. 2021
Poslední aktualizace: 19. 7. 2021 11:00
Vložil: Petr Placek DiS.