Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výběrové řízení

Typ: Informace z radnice
Výběrové řízení 1pozice: referent/ka odboru finančního - pokladní

Tajemník Městského úřadu Mariánské Lázně vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, výběrové řízení na místo: 

výběrové řízení

na obsazení pozice: referent/ka odboru finančního - pokladní 

A) Název územního samosprávného celku: Město Mariánské Lázně (IČ: 00254061) 

B) Druh práce - povolání podle katalogu prací ve veřejných službách a správě: zajišťování 

pokladních služeb v tuzemské i zahraničních měnách pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti, vedení peněžní agendy, příprava podkladů pro platební styk s bankou, administrativní, evidenční a kontrolní činnost. 

C) Místo výkonu práce: Mariánské Lázně 

D) Předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: 

Uchazeč musí: 

 • mít státní občanství ČR, případně trvalý pobyt v ČR 
 • mít věk minimálně 18 let 
 • mít způsobilost k právním úkonům 
 • být bezúhonný 
 • ovládat jednací jazyk 

E) Další požadavky: 

 • středoškolské vzdělání ukončené maturitou, 
 • znalost práce s PC (MS Office), 
 • vzdělání ekonomického směru výhodou, 
 • znalost účetnictví výhodou, 
 • praxe v platebním styku výhodou 

F) Písemná přihláška nechť obsahuje: 

 • vyplněná přihláška do výběrového řízení (na webu spolu s oznámením o výběrovém řízení), 
 • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních
 • zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, 
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 • datum a podpis uchazeče 
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

G) Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, v platném znění - 8. platová třída. 

H) Pracovní poměr: na dobu určitou, zástup za mateřskou dovolenou 

I) Lhůta pro podání přihlášek: do 4. 8. 2017 (včetně). Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána doporučeně zpět. 

J) Termín nástupu: 1. 9. 2017 nebo dohodou


Příloha

Vytvořeno: 17. 7. 2017
Poslední aktualizace: 24. 11. 2017 23:13
Vložil: Petr Placek DiS.