Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Volné pracovní místo na pozici ředitele/lky

Typ: Informace z radnice
Volné pracovní místo na pozici ředitele/lky 1Městské knihovny v Mariánských Lázních, příspěvkové organizace, Hlavní třída 370/3, 353 01 Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/lky

Městské knihovny v Mariánských Lázních, příspěvkové organizace, Hlavní třída 370/3, 353 01 Mariánské Lázně

 

Minimální požadavky na uchazeče:

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu – výhodou je zaměření na knihovnictví a informační studia
 • Znalost předpisů v oblasti knihovnictví a státní správy (zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů
 • Organizační, řídící a komunikační schopnosti
 • Zákaz členství v řídícím, dozorčím nebo kontrolním orgánu jiné právnické osoby, zákaz jiné výdělečné činnosti
 • Znalost práce na PC


Vítáme praxi v organizační a řídící činnosti a znalost anglického nebo německého jazyka

Termín nástupu: 1. 10. 2020 nebo dle dohody

Výčet dokladů, které je nutné předložit:

 • Vyplněná přihláška do výběrového řízení (tiskopis je k dispozici na internetových stránkách města Mariánské Lázně - www.muml.cz)
 • Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Návrh koncepce řízení a rozvoje knihovny - návrh koncepce v rozsahu maximálně 2 strany formátu A4

 

Lhůta pro podání přihlášky: 15. září 2020 do 14 hodin

Místo a způsob podání přihlášky: přihlášku s výše citovanými doklady zasílejte na adresu: Městský úřad Mariánské Lázně, 2. místostarosta, Příčná 647, 353 01 Mariánské Lázně.

Obálku označte textem  „NEOTVÍRAT – výběrové řízení Městská knihovna“.  


Vytvořeno: 2. 9. 2020
Poslední aktualizace: 2. 9. 2020 10:37
Vložil: Petr Placek DiS.