Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Typ: Informace z radnice
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  1ze dne 11. února 2021 č. 121

Vážení občané Města Mariánské Lázně a jeho okolí,

v obsahu USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. února 2021 č. 121 se zakazuje všem osobám s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm nacházejícím se na území okresu Cheb opustit území daného okresu. Přijaté krizové opatření uvádí řadu výjimek, avšak není stanovena požadovaná forma prokázání účelu cesty v případě kontroly ze strany Policie České republiky. Lze se domnívat, že v případě cesty do zaměstnání může být použita k prokázání cesty pracovní smlouva (či její prostá kopie), případně fotografie smlouvy v mobilu nebo jiný doklad, kterým prokážete vztah k Vašemu zaměstnavateli. Pokud zajišťujete nezbytné potřeby osob příbuzných a blízkých, lze pokládat za dostačující prostou kopii občanského průkazu osoby, kterou navštívíte (postačí fotografie v mobilu),  nebo nahlášení adresy dotyčné osoby Policii České republiky. Obdobným způsobem doporučujeme předkládat vysvětlení příslušníkům PČR v případě, že budete na cestě do zdravotnického zařízení. Dostatečné je předložit záznam lékařské zprávy, uvést adresu zdravotnického zařízení s důvody. Jedete za úřední záležitostí? Je vhodné je si zajistit argumentační podklad ve formě potvrzení z úřadu či instituce, kterou jedete/jste museli navštívit. Vzhledem k tomu, že doposud nebylo zveřejněno žádné výkladové stanovisko a pravidla pro výjimky, je nutné spoléhat na Váš zdravý úsudek a posouzení naléhavosti záležitostí, pro které jste nuceni překračovat hranice. Děkujeme za Vaši pozornost, Město Mariánské Lázně.

 

PhDr. Vladimír Bervida
Krizové řízení

Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Příloha

Vytvořeno: 12. 2. 2021
Poslední aktualizace: 12. 2. 2021 16:58
Vložil: Petr Placek DiS.