Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Únorové jednání zastupitelstva města

Typ: Informace z radnice
Únorové jednání zastupitelstva města 1Pozvánka na jednání 18.02.2020 od 15 hodin

11. zasedání zastupitelstva města Mariánské Lázně se uskuteční v úterý 18. února 2020 od 15 hodin v hotelu Krakonoš

Online přenos

Jednání můžete sledovat online i na svých mobilních zařízeních

Sledovat online přenos - klikněte zde

Program jednání:

 1. Program 11.ZM
 2. Organizační opatření 11.ZM
 3. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM
 4. Odměny členům komise kultury za rok 2019
 5. Odměny členům kontrolního výboru za rok 2019
 6. Odměny členům Komise lázeňství a cestovního ruchu za rok 2019
 7. Odměny členům Komise sociálních věcí a zdravotnictví za rok 2019
 8. Odměny členům Komise pro UNESCO za rok 2019
 9. Odměny členům Komise sportu za rok 2019
 10. Pravidla odměňování za výkon funkce členů výborů a komisí 
 11. Živý kraj - krajská destinační agentura
 12. Investiční dotace - stezka spisovatelů 
 13. Fond kultury 2020 - přidělení dotací 
 14. Schválení dotací z FS
 15. Schválení dotací z FS - činnost
 16. Rozpočtové opatření - nákup betonových prvků
 17. Rozpočtové opatření - "Zástavba lokality Hamrníky PD"
 18. Rozpočtové opatření - "Zástavba lokality U Pily PD"
 19. Zapojení přijaté dotace na akci"Rekonstrukce šk. dílen na ZŠ Úšovice v ML"
 20. Informativní zpráva o odepsaných pohledávkách v roce 2019
 21. Ručení za poskytnutí úvěru MDML s.r.o na nákup trolejbusů
 22. Rozpočtové opatření - přechody pro chodce
 23. Zpracování studie na vybudování vodovodu a kanalizace do městské části Skláře
 24. Nákup osobního auta
 25. Darovací smlouva p.p.č. 1168/12, 1168/13, 1168/14 v k.ú. Úšovice ( KSÚS)
 26. Darovací smlouva p.p.č. 1168/11 k.ú. Úšovice ( KSÚS)
 27. Prodej podílu na st. p. č. 1140 k. ú. ML - pod BD Dřevěná 641
 28. Prodej podílu na st. p. č. 1137 k.ú. ML - pod BD čp. 631-632 ul. Bezejmenná
 29. Zveřejnění záměru prodeje st.parcely č. 1142 k. ú. ML - pod BD čp.639 ul. Dřevěná
 30. Zveřejnění záměru prodeje prodeje poz.parcely č. 145/18 o vým. 327 m2 k. ú. Chotěnov
 31. Nesouhlas se záměrem prodeje parcel v k. ú. ML - Parking Centrum a. s.
 32. Volba přísedících Okresního soudu v Chebu
 33. Rozpočtové opatření - nájemné a ostatní náklady za užívání nebytového prostoru

Vytvořeno: 6. 2. 2020
Poslední aktualizace: 6. 2. 2020 11:28
Vložil: Petr Placek DiS.