Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Schválení slev na nájemném nebytových prostor v majetku města Mariánské Lázně

Typ: Informace z radnice
Schválení slev na nájemném nebytových prostor v majetku města Mariánské Lázně 1Rada města na svém jednání dne 24.3. schválila poskytnutí slevy po dobu následujících 5 měsíců ve výši 90% z nájemného.

Rada města na svém jednání dne 24.3. mimo jiné schválila tisk, kterým po dobu následujících 5 měsíců, tzn. na období od 1. dubna do 31. srpna 2020 poskytuje město 90% slevu většině nájemníkům v městských nebytových prostorách. Sleva se netýká těch, kterých se aktuální vládní opatření nedotýkají a nadále pokračují ve své činnosti (bankovnictví, pojišťovnictví, lékárny, kancelář poslanecké sněmovny, umístění trafostanic, sklady, garáže)

Jedná se cca o 83 nájemců nebytových prostor. Očekávaný příjem v rozpočtu města pro rok 2020 se sníží  cca o 1 272 789,-Kč/1měsíc, tj. o  6 363 945,--Kč/5 měsíců.

Jakkoli si jakožto vedení města uvědomujeme výpadek příjmů rozpočtu, který bude důsledkem tohoto kroku, vedly k tomuto rozhodnutí dva zásadní důvody.

Jednak by bylo značně nemorální v této těžké době trvat na splátkách nájmu u nájemníků, kteří přišli ze dne na den o veškeré své příjmy.

Neméně důležitým faktorem je rovněž nutnost dlouhodobého, strategického uvažování. V případě, že by město na placení nájemného v plné výši trvalo, byl by výsledkem konec velkého počtu provozovatelů a než by se podařilo NP znovu obsadit, byly by finanční ztráty daleko vyšší.

O schválenou slevu není nutné žádat. Odbor majetku vypracuje Dodatky ke Smlouvám o nájmu nebytových prostor a bude postupně vyzývat nájemce k jejich podpisu.

Pevně věříme, že tímto vstřícným krokem přispějeme k tomu, že se našim nájemníkům podaří těžké období překonat a oboustranně prospěšná partnerství budou nadále pokračovat.

Děkuji tímto panu místostarostovi Královi a odboru majetku za přípravu tisku a všem členům rady města za jeho podporu.

Ing. Martin Kalina
starosta města


Vytvořeno: 25. 3. 2020
Poslední aktualizace: 25. 3. 2020 10:18
Vložil: Petr Placek DiS.