Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Povodňový plán města Mariánské Lázně

Typ: Informace z radnice
Povodňový plán města Mariánské Lázně 1Povodně jsou součástí přírodního koloběhu a představují pro Českou republiku největší přímé nebezpečí v oblasti přírodních katastrof a mohou být i příčinou závažných krizových situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na životech obyvatel v postižených územích a dochází k rozsáhlé devastaci kulturní krajiny včetně ekologických škod

Zvyšující se četnost povodňových situací, oběti na lidských životech, škody na majetku státu i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Naše město si s ohledem na ničivé účinky povodní posledních 20ti let toto plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních opatření.

V současné době probíhá zpracování nového digitálního povodňového plánu našeho města. V rámci zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza ohrožení Kosovým a Úšovickým potokem, včetně přítoků. Analýzou a následným ověřením dat, případně porovnáním s historickými mapami a fotografiemi, došlo k orientační sumarizaci nemovitostí ohrožených povodní.

Touto cestou chceme požádat všechny vlastníky ohrožených nemovitostí o vyplnění základního sběrného formuláře povodňového plánu vlastníka nemovitosti. Pokud má objekt zpracovaný již vlastní povodňový plán a tento nebyl městskému úřadu předán, prosíme o jeho předání. Formulář bude sloužit jako základní podklad pro sumarizaci údajů za město a jeho části.  Data obsažená ve formuláři budou zpracována pouze pro potřebu činnosti povodňového orgánu města.

Formulář mohou na Městský úřad zaslat i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem toku nijak ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi pod svahy nebo nemovitosti ohrožené zpětným vzdutím do kanalizace.

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Městský úřad do 30. 5. 2017. 

Děkuji

starosta města Mariánské Lázně


Příloha

Vytvořeno: 4. 4. 2017
Poslední aktualizace: 2. 11. 2017 23:08
Vložil: Petr Placek DiS.