Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

Typ: Ostatní
Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce 1Tisková zpráva - Prodloužení projektu: „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ (dále jen CSS)

Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko (dále jen DSO) se na základě usnesení své Valné hromady zapojilo do projektu: „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který realizuje Svaz měst a obcí ČR (dále SMO ČR) za podpory Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu CSS v rámci zapojených území (DSO) byla nastavena od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.

V rámci těchto CSS byly poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Byla prověřována možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO. Hlavními partnery projektu v území, v rámci kterých vznikly CSS, byly DSO. Celkově se do projektu zapojilo 83 DSO pokrývající územně celou ČR.

V březnu 2019 byla po konzultaci s odborným garantem projektu a poskytovatelem dotace SMO ČR podána Žádost o podstatnou změnu projektu, která se týkala využití uspořených finančních prostředků projektu CSS spočívajícím v zařazení nové klíčové aktivity „Podpora meziobecní spolupráce obcí v lokální ekonomice“ a s tím spojené prodloužení projektu.

Žádost o změnu byla v dubnu 2019 poskytovatelem dotace schválena, následně byl v květnu 2019 vytvořen a schválen změnový právní akt o poskytnutí podpory z OPZ na projekt CSS. Na základě schválení uvedené změny projektu byly připraveny a  začaly být rozesílány Dodatky ke Smlouvám o vzájemné spolupráci s DSO do území. Projekt byl pro jednotlivé DSO prodloužen o půl roku, tj. od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

DSO Mariánskolázeňsko na základě usnesení své Valné hromady ze dne 12. 6. 2019 si schválilo Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ a pokračuje tak v projektu CSS.

Manažeři svazku tak vykonávají od 1. 7. 2019 funkci: manažer CSS, specialista pro rozvoj mikroregionu, specialista na veřejné zakázky a pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů. CSS je povinno v rámci nové klíčové aktivity s názvem „Lokální ekonomika“ vytvořit dva výstupy:  „Seznam malých a středních podnikatelů „ a  „Databázi brownfields a nebytových prostor“.

Průběžné informace z realizace prodloužení projektu budeme pravidelně umisťovat na vytvořenou záložku projektu na našich webových stránkách:

http://cms.marianskolazensko.webnode.cz/projekty/projekty-svazku-marianskolazensko/smo-cr/css/

Daniela Morávková, manažer CSS


Vytvořeno: 6. 8. 2019
Poslední aktualizace: 6. 8. 2019 11:49
Vložil: Petr Placek DiS.